Ֆիզիոթերապիա

Մեր ծառայությունները.


Ողնաշարի հիվանդություններ.

 

    Սկոլիոզ՝ ողնաշարի կողմնային ծռում S-աձև, C-աձև
    Կիֆոզ՝ ողնաշարի հետթեքում,
    Շեյերման Մաուի հիվանդություն
    Լորդոզ՝ ողնաշարի առաջթեքում
    Օստեոխոնդրոզ՝ ողնաշարի պարանոցային, կրծքային, գոտկային հատվածների դեգեներատիվ-դեստրուկտիվ ախտահարում, էնդոգեն և էկզոգեն
    Օստեոարթրոզ՝ ողնաշարի դեգեներատիվ-դեստրուկտիվ հիվանդություն
    Լյումբագո՝ ցավ գոտկատեղում ֆիզիկական լարվածության ժամանակ
    Ռադիկուլիտ՝ ողնաշարային նյարդերի արմատիկների բորբոքային-կոմպրեսիոն ախտահարում
    Անկիլոզացնող սպոնդիլոարթրիտ՝Բեխտերևի հիվանդություն
    Սպոնդիլոլիստեզ՝ ողերի տեղաշարժ
    Միոզիտ՝ մկանաթելերի ախտահարում
    Կինեզոմանուալ ռեաբիլիտացիա

 

  Ֆիզիոթերապիա   Ֆիզիոթերապիա   Ֆիզիոթերապիա