Գնացուցակ

 • Կոնսուլտացիոն-ախտորոշիչ բաժանմունք

   

    «Հաստատում եմ»
  «Իզմիրլյան»
  բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
  գործադիր տնօրեն
  Ա.Գ.Չարչյան
   
   Լաբորատոր ախտորոշիչ հետազոտությունների վճարովի ծառայությունների գնացուցակ  
    01.01.2017թ.    
  ԿՈԴ 065  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԽԵՄԱՆԵՐՈՎ Գին ՀՀ դրամ  
    Սխեմա - Ա    
  0651 Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով, մեզի ընդհանուր անալիզ, արյան խումբ և ռեզուս գործոն, գլյուկոզա, միզանյութ, կրեատինին, պրոթրոմբինի ինդեքս-INR, սիֆիլիս-RPR, հեպատի B HBsAg, Հեպատիտ C -Abody, ԷՍԳ, 24000  
    Սխեմա-Բ    
  0652 Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով, մեզի ընդհանուր անալիզ, արյան խումբ և ռոզուս գործոն, գլյուկոզա, միզանյութ, կրեատինին, բիլիռուբին ֆրակցիաներով, ԱԼՏ, ԱՍՏ, ԳԳՏ, ՀՖ, ընդհանուր սպիտակուց ֆրակցիաներով, ֆիբրինոգեն, կալիում,ն ատրիում, պրոթրոմբինի ինդեքս-INR, ԱՄԹԺ, սիֆիլիս-RPR, հեպատիտ B HBsAg, հեպատիտ C Abody,ԷՍԳ  37000  
    Սխեմա - Ց    
  0653 Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով, մեզի ընդհանուր անալիզ, արյան խումբ և ռոզուս գործոն, գլյուկոզա, միզանյութ, կրեատինին, միզաթթու,բիլիռուբին ֆրակցիաներով, ԱԼՏ, ԱՍՏ, ԳԳՏ, ՀՖ, ԼԴՀ,ԿԿ, ամիլազա, ընդհանուր սպիտակուց ֆրակցիաներով, ֆիբրինոգեն, կալիում, նատրիում, քլորիդներ, պրոթրոպինի ինդեքս-INR, ԱՄԹԺ, թրոմբինային ժամանակ, սիֆիլիս RPR, հեպատիտ BHBsAg, հեպատիտ C, Abody, C ռեակտիվ սպիտակուց, ԷՍԳ 42000  
    Սխեմա - Լ    
  0654 Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով, մեզի ընդհանուր անալիզ, գլյուկոզա, միզանյութ, միզաթթու, կրեատինին, պրոթրոմբինի ինդեքս-INR: 12000  
    Հետազոտություն    
  02000 Կրծքավանդակի օրգանների լուսանցում /ռենտգենոսկոպիա /որոնք կատարվում է սխեմաներով  5000  
    Սխեմա - Ա    
  651 Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով, մեզի ընդհանուր անալիզ,արյան խումբ և ռեզուս գործոն,գլյուկոզա, միզանյութ, կրեատինին, պրոթրոմբինի ինդեքս-INR, սիֆիլիս-RPR, հեպատիտ B HBsAg, Հեպատիտ C -Abody, ԷՍԳ 27800 24000
  0501 Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով 4000 3361
  0509 Մեզի ընդհանուր անալիզ 2000 1681
  0564,0565 Արյան խումբ,ռեզուս գործոն 2000 1681
  0522 Կրեատինին 1500 1261
  0523 Միզանյութ 1500 1261
  0549 Պրոթրոմբինի ինդեքս -INR 1500 1261
  0538 Գլյուկոզա 800 672
  05104 Հեպատիտ B HBsAg  4500 3782
  05105 Հեպատիտ C -Abody 4500 3782
  05106 Սիֆիլիս-RPR 1500 1261
  1106 ԷՍԳ 4000 4000
    Սխեմա-Բ    
  0652 Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով,մեզի ընդհանուր անալիզ,արյան խումբ և ռոզուս գործոն, գլյուկոզա, միզանյութ, կրեատինին, բիլիռուբին ֆրակցիաներով, ԱԼՏ, ԱՍՏ, ԳԳՏ, ՀՖ, ընդհանուր սպիտակուց ֆրակցիաներով ֆիբրինոգեն, կալիում, նատրիում, պրոթրոմբինի ինդեքս-INR, ԱՄԹԺ, սիֆիլիս-RPR, հեպատիտ B HBsAg, հեպատիտ C - Abody, ԷՍԳ 43800 37000
  0501 Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով 4000 3317
  0509 Մեզի ընդհանուր անալիզ 2000 1658
  0564,65 Արյան խումբ,ռեզուս գործոն 2000 1658
  0522 Կրեատինին 1500 1244
  0523 Միզանյութ 1500 1244
  0549 Պրոթրոմբինի ինդեքս INR 1500 1244
  0538 Գլյուկոզա 800 663
  05104 Հեպատիտ B HBsAg  4500 3731
  05105 Հեպատիտ C -Abody  4500 3731
  05106 Սիֆիլիս RPR 1500 1244
  0526 Ա Ս Տ 1500 1244
  0527 Ա Լ Տ 1500 1244
  0529 Հիմնային ֆոսֆոտազ 1500 1244
  0528 ԳԳՏ 1500 1244
  0557 Նատրիում 1500 1244
  0556 Կալիում 1500 1244
  0520 Ընդհանուր սպիտակուց ֆրակցիաներով 2000 1658
  0551 Ֆիբրինոեգեն -FG 2000 1658
  0552 ԱՄԹԺ - APTT 1000 829
  0521 Բիլիռուբին ֆրակցիաներով 2000 1658
  1106 ԷՍԳ 4000 4000
    Սխեմա - Ց    
  0653 Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով,մեզի ընդհանուր անալիզ,արյան խումբ և ռոզուս գործոն, գլյուկոզա, միզանյութ, միզաթթու, կրեատինին, բիլիռուբին ֆրակցիաներով, ԱԼՏ, ԱՍՏ, ԳԳՏ, ՀՖ, ԼԴՀ, ԿԿ, ընդհանուր սպիտակուց ֆրակցիաներով ամիլազա, ֆիբրինոգեն, կալիում, նատրիում, քլորիդներ, պրոթրոպինի ինդեքս-INR, ԱՄԹԺ, սիֆիլիս RPR, հեպատիտ -B HBsAg, հեպատիտ C-Abody, C ռեակտիվ սպիտակուց,ԷՍԳ 54800 42000
  0501 Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով 4000 2992
  0509 Մեզի ընդհանուր անալիզ 2000 1496
  0564,65 Արյան խումբ,ռեզուս գործոն 2000 1496
  0522 Կրեատինին 1500 1122
  0523 Միզանյութ 1500 1122
  0524 Միզաթթու 2000 1496
  0549 Պրոթրոմբինի ինդեքս - INR 1500 1122
  0538 Գլյուկոզա 800 598
  05104 Հեպատիտ B HBsAg  4500 3366
  05105 Հեպատիտ C Abody 4500 3366
  05106 Սիֆիլիս RPR 1500 1122
  0526 Ա Ս Տ 1500 1122
  0527 Ա Լ Տ 1500 1122
  0529 Հիմնային ֆոսֆոտազ 1500 1122
  0528 ԳԳՏ 1500 1122
  0557 Նատրիում 1500 1122
  0556 Կալիում 1500 1122
  0520 Ընդհանուր սպիտակուց ֆրակցիաներով 2000 1496
  0551 Ֆիբրինոեգեն -FG 2000 1496
  0552 ԱՄԹԺ - APTT 1000 748
  0521 Բիլիռուբին ֆրակցիաներով 2000 1496
  0549 ÎÎ 1500 1122
  0535 ԼԴՀ 2000 1496
  0531 Ամիլազա ընդհանուր 2000 1496
  0561 Քլորիդներ 1500 1122
  0589 CRP 2000 1496
  1106 Էլեկտրակարդիոգրամմա 4000 4000
    Սխեմա - Լ    
  0554 Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով, մեզի ընդհանուր անալիզ, գլյուկոզա, միզանյութ, միզաթթու, կրեատինին, պրոթրոմբինի ինդեքս-INR: 13300 12000
  0501 Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով 4000 3609
  0509 Մեզի ընդհանուր անալիզ 2000 1805
  0522 Կրեատինին 1500 1353
  0523 Միզանյութ 1500 1353
  0524 Միզաթթու 2000 1805
  0549 Պրոթրոմբինային ժամանակ,ինդեքս,INP PTT 1500 1353
  0538 Գլյուկոզա 800 722

   

   

  Այլ վճարովի ծառայություններ

   

  0400

  Ստացիոնարում նորմատիվի և փաստացի ծախսերի տարբերություն

   

  0401

  Վիրահատության գնի մեջ չներառված նյութերի,բուժ.պարագաների արժեք

   

  0402

  Նեֆրոստոմայի հավաքածու

   

  0403

  Էնդոպրոթեզի և իմպլանտի

   

  0404

  Տրախեոստոմիկ խողովակ

   

  0405

  Հորմոնիկ դանակով կատարվող վիրահատությունների լրավճար

   20,000

  0406

  Արխիվից փաստաթղթերի տրամադրում

   3,000

   

  Վճարովի հիվանդասենյակներ 

   

  20

  2-պրոկտոլոգիա

   5,000

  20.1

  2-պրոկտոլոգիա VIP

   20,000

  30

  1-պրոկտոլոգիա

   5,000

  30.1

  1-պրոկտոլոգիա VIP

   20,000

  40

  Օրթոպեդիա և սպորտային տրավմա, ՔԿԱ 

   5,000

  40.1

  Օրթոպեդիա և սպորտային տրավմա, ՔԿԱ VIP

   20,000

  50

  Ընդհանուր վիրաբուժություն

   5,000

  50.1

  Ընդհանուր վիրաբուժություն VIP

   20,000

  60

  ՈՒրոլոգիա

   5,000

  60.1

  ՈՒրոլոգիա VIP

   20,000

   

   

  Ընդհանուր հիվանդանոցային ծառայություններ

   

   

  Խորհրդատվություններ

   

  0001

  Բժիշկ-մասնագետի խորհրդատվություն

  6,500

  0002

  Բժշկական գիտությունների դոկտորի, պրոֆեսորի առաջնային խորհրդատվություն

  10,000

  0003

  Բաժանմունքի վարիչի, դոցենտի, բժշկական գիտությունների թեկնածուի. առաջնային խորհրդատվություն

  10,000

  0004

  Բ.Գ.Դ., պրոֆեսորի, բաժանմունքի վարիչի, դոցենտի, Բ.Գ.Թ. կրկնակի խորհրդատվություն

  10,000

  0005

  Բժիշկ-մասնագետի կրկնակի խորհրդատվություն

  6,500

  0006

  Այլ հիվանդանոցից հրավիրված բժիշկ-մասնագետի խորհրդատվություն

  15,000

   

  Կոնսերվատիվ բուժում ստացիոնարում

   

  0007

  Կոնսերվատիվ բուժում ստացիոնարում /1 օրը , ներառյալ դեղորայքի արժեքը 4000 ՀՀդրամի սահմանում/

  20,000

  0008

  Վերակենդանացման բաժանմունքում յուրաքանչյուր օրվա համար /1օրը, ներառյալ դեղորայքի արժեքը 9000 ՀՀ դրամի սահմանում/

  30,000

  0009

  Ապահովագրված հիվանդների խորհրդատվություն և բուժում /առանց դեղորայքի արժեքի/

  15,000

   

  11

  ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

   

  1101

  "Aloka" սոնոգրաֆով

   10,000

  1102

  Էխոկարդիոգրաֆիա

   10,000

  1103

  Տրանսվագինալ

   10,000

  1104

  Ֆոլիկուլոմետրիա

   3,500

  1105

  Պտղի սոնոգրաֆիա 

   10,000

   

  ԷԿԳ ԿԱԲԻՆԵՏ

   

  1106

  Էլեկտրոկարդիոգրամմա

  4,000

   

  ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԿԱԲԻՆԵՏ

   

  1107

  Ստամոքս-աղիքային հիվանդությունների բուժում/առանց դեղորայքի և հետազոտությունների/

   15,000

   

  ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

   

  1108

  Ամբուլատոր սրտային և հիպերտոնիկ հիվանդությունների բուժում /առանց դեղորայքի և հետազոտությունների/

   15,000

  1109

  Ստացիոնար սրտային և հիպերտոնիկ հիվանդությունների բուժում /առանց դեղորայքի և հետազոտությունների/

   20,000

   

  ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

   

  1110

  Մաշկային հիվանդությունների բուժում /առանց դողորայքի և հետազոտությունների/

   30,000

  1111

  Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների բուժում

   40,000

  1112

  Շականակագեղձի բորբոքային պրոցեսի բուժում 

   75,000

   

  ՀԻԴՐՈԿՈԼՈՆՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

   

  1113

  Հիդրոկոլոնոթերապիա

  15,000

   

  ՊՈՒԼՄԱՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

   

  1114

  Սպիրոմետրիա

  5,000

  1115

  Թոքային պաթոլոգիայով հիվանդությունների առաջնակի խորհրդատվություն բուժումով /առանց դեղորայքի և հետազոտությունների/

  20,000

  1116

  Նեբուլայզերային թերապիա /1օր/

  1,000

  1117

  Ռեսպիրատոր պոլիգրաֆիա

  45,000

  1118

  CPAP թերապիա (1 օր)

  3,000

  1119

  Պուլսօքսիմետրիա

  2,000

   

  ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱՅԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

   

  1120

  Բժիշկ ալերգոլոգի խորհրդատվություն

  6,500

  1121

  Ալերգոլոգիական հիվանդությունների բուժում /առանց դեղորայքի և հետազոտությունների/

  15,000

   

  ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

   

  1122

  Ռևմատոլոգիական հիվանդությունների բուժում /առանց դեղորայքի և հետազոտությունների/

  15,000

   

  ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

   

  1123

  Էնդոկրին հիվանդությունների բուժում /առանց դեղորայքի և հետազոտությունների/

  15,000

   

  08

  Պաթոմորֆոլոգիական հետազոտությունների

   

   

  Ցիտոլոգիա

   

  0801

  Քսուկ-դրոշմվածք,քերուկ /նաև PAP smear/ արտադրուկներ

  6,500

  0802

  Սպերմոգրամմա

  7,000

  0803

  Օրվա մեզ,լվացման ջրեր

  7,000

  0804

  Պունկտատներ,բիոպտատներ,ասպիրատներ /նաև արգանդի խոռոչից/

  7,000

   

  Հիստոլոգիա

   

  0805

  Բիոպսիայի նմուշներ

  12,000

  0806

  Վիրահատական նյութը փոքր ծավալով

  12,000

  0807

  Վիրահատական նյութը կապված մեծ ծավալով հետազոտության հետ /ուռուցքներ լիմֆատիկ հանգույցների հետ,արմատահանված արգանդ հավելումներով/

  15,000

  0808

  Վիրահատական նյութը 2 և ավելի օրգաններով /համակցված վիրահատություններ/

  20,000

   

  Էքսպրես-դիագնոստիկա

   

  0809

  Բջջաբանական հետազոտություններ

  5,000

  0810

  Հյուսվածքաբանական հետազոտություններ

   8,000

   

  07

  Բակտերոլոգիական հետազոտություններ

   

  0701

  Քթի, ականջի և այլ քսուքների

  9,000

  0702

  Խորխի, թոքային պունկտատի

  9,000

  0703

  Կրծքի կաթի

  9,000

  0704

  Կղանքի, մեզի, արյան պաթոգեն միկրոֆլորայի

  9,000

  0705

  Մեզի

  9,000

  0706

  Հեշտոցի, ուրետրայի արտադրության

  9,000

  0707

  Շագանակագեղձի արտադրության, էյակուլյատի

  9,000

  0708

  Թարախային օջախի արտադրության

  9,000

  0709

  Դիսբակտերիոզ

  13,000

  0710

  Արյան ստերիլության, հեմոկուլտուրայի

  9,000

  0711

  Կղանքի, մեզի, արյան երսինիոզ

  13,000

   

  12

  Ընդհանուր նյարդաբանական ծառայություն

   

  1201

  Ծառայության ղեկավարի առաջնային զննում

  15,000

  1202

  Նյարդաակնաբանի զննում

  6,000

  1203

  Բուժական բլոկադաներ (առանց դեղորայքի և բժշկական պարագաների)

  10,000

  1204

  Ծառայության ղեկավարի երկրորդային զննում

  10,000

  1205

  Բժշկի առաջնային զննում

  10,000

  1206

  Բժշկի երկրորդային զննում

  6,000

  1207

  Մանուալ թերապիայի մեկ սեանս

  10,000

  1208

  Հիվանդի ամբուլատոր բուժում (առանց դեղորայքի և հետազոտությունների) 1- ից 7օր տևողությամբ

  25,000

  1209

  Հիվանդի ամբուլատոր բուժում (առանց դեղորայքի և հետազոտությունների) 8- ից 14 օր տևողությամբ

  45,000

  1210

  Հիվանդի ամբուլատոր բուժում (առանց դեղորայքի և հետազոտությունների) 15- ից 30 օր տևողությամբ

  90,000

  1211

  Հիվանդի ստացիոնար բուժում (1 օրը, ներառյալ դեղորայքի արժեքը 4000 ՀՀ դրամի սահմանում )

  20,000

   

  13

  Վերտեբրոլոգիական ծառայության 

   

  1301

  Ասեղնաբուժություն N 10

   30,000

  1302

  Ողնաշարի մերսում N 10

   30,000

  1303

  Վակում թերապիա N 10

   15,000

  1304

  Ֆարմակոպունկտուրա N 10 

   15,000

  1305

  Այլ պրոցեդուրաներ N 10

   10,000

  1306

  Կոնսերվատիվ բուժում ստացիոնարում (1 օրը)

   20,000

   

  14

  ՖԻԶԻՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԿԱՍԲԻՆԵՏ

   

  1401

  Մարմնի մեկ հատվածի մերսում

  5,000

  1402

  Մարմնի ընդհանուր մերսում

  10,000

  1403

  Ցեխաբուժություն /առանց ցեխի արժեքի/

  10,000

  1404

  Էլեկտրոթերապիա /առանց պարագաների արժեքի/

  7,000

  1405

  Բուժական մերսում տեղային

  5,000

  1406

  Բուժական մերսում կետային

  5,000

  1407

  Բուժական վերականգնողական թերապիա մինչ վիրահատություն և հետ վիրահատական

  5,000

  1408

  Կինեզոթերապիա

  7,000

  1409

  Ֆիզեոթերապիա

  3,000

  1410

  Կինեզո-մանուալ թերապիա

  8,000

   

  15

  Հոգեբանական ծառայություն /1 սեանս/

   

  1501

  Հոգեբանական կորեկցիա և հոգեթերապիա

  10,000

  1502

  Կոգնիտիվ թերապիա

  10,000

  1503

  Ռացիոնալ-էմոտիվ թերապիա

  10,000

  1504

  Բիհևորիստական թերապիա

  10,000

  1505

  Պատոգենետիկ թերապիա

  10,000

  1506

  Հոգեսինթեզ

  15,000

  1507

  Գեշտալտ թերապիա

  15,000

  1508

  Նեյրոլինգվիստական ծրագրավորում /ՆԼԾ/

  15,000

  1509

  Աուտոգեն վարժանք

  10,000

  1510

  Էրիկսոնյան հիպնոզ

  15,000

  1511

  Էքզիստենցիալ թերապիա

  10,000

  1512

  Հոգեդինամիկ թերապիա

  10,000

  1513

  Կրիզիսային թերապիա

  10,000

  1514

  Ինտեգրատիվ թերապիա

  20,000

   

  18 Ուռուցքաբանական ծառայություն  
  1801 Ուռուցքաբանի խորհրդատվություն  10.000 
  1802 Սիմպտոմատիկ բուժում  20.000 
  1803 Քիմիոթերապիա 1 օր  20.000 
  1804 Քիմիոթերապիա 1, 2 օր  55.000 
  1805 Քիմիոթերապիա 1, 8 օր  55.000 
  1806 Քիմիոթերապիա 1-3 օր  60.000 
  1807 Քիմիոթերապիա 1-5 օր 80.000

   

 • Ուրոլոգիա

   

  ՈՒրոլոգիական բաժանմունքի վճարովի ծառայությունների գնացուցակ

  03.05.2021թ.

  Կոդ

  Ծառայության անվանումը

   Գին ՀՀդրամ

   

  Վիրաբուժական միջամտություններ վիրահատարանում

   

  40

  Փոքր վիրաբուժական միջամտություններ

   

  401

  Քարափշրում լիտոտրիպտորի միջոցով /մինչև 4.000 հարված/

   

  1

  Անալգեզիայով

   204,000

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   240,000

  401/1

  Կրկնակի քարափշրում

   120,000

  402

  Քարափշրում լիտոտրիպտորի միջոցով մինչև 18 տարեկան

   

  1

  Անալգեզիայով

   120,000

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   156,000

  402/2

  Կրկնակի քարափշրում

   84,000

  403

  Պերկուտան նեֆրոստոմիա (առանց ստենտի արժեքի); ցիստոսկոպիա; տրոակար /պունկցիոն/ էպիցիստոստոմա; շագանակագեղձի բիոպսիա; միզածորանի ստենտավորում (առանց ստենտի արժեքի); ախտորոշիչ ուրեթերոռենոսկոպիա; ամորձու բիոպսիա; թլպատում և այլ փոքրածավալ ուրոլոգիական վիրահատություններ

   

  1

  Տեղային անզգայացումով

   96,000

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   

   120,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   132,000

  41

  1-ին աստիճանի բարդության վիրահատություններ

   

  411

  Օրխէկտոմիա; էպիդիդիմէկտոմիա; վարիկոցելէկտոմիա բաց եղանակով; էնդոսկոպիկ ցիստոլիտոտրիպսիա; փոշտի ռևիզիա; հիդրոցելէկտոմիա; շեքային հիպոսպադիայի ձևավորում; միզապարկի վզիկի էնդոսկոպիկ հատում; օպտիկական ուրետրոտոմիա; ուրետրոցիստոսկոպիա միզապարկի, լորձաթաղանթի և ուռուցքի բիոպսիայով; ուրեթերոռենոսկոպիա; սերմնալարի երակների սկլերոթերապիա /առանց դեղորայքի արժեքի/ և 403 կոդի բոլոր բարդ դեպքերը,միզուկի կարունկուլի հեռացում։

   

  1

  Տեղային անզգայացումով

   240,000

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   252,000

  3

  Պերիդուրալ անզգայացումով

   264,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   276,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   288,000

  42

  2-րդ աստիճանի բարդության վիրահատություններ

   

  421

  Սլինգային վիրահատություն /առանց ժապավենի արժեքի/; միզածորանի քարերի հեռացում բաց եղանակով; շագանակագեղձի ադենոմայի և միզապարկի մոնոպոլյար ՏՈՒՌ; նեֆրոստոմա բաց եղանակով; հետորովայնամզային տարածության ռևիզիա և գործողություններ,վարիկոցելէկտոնիա միկրովիրաբուժական եղանակով։

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   360,000

  3

  Պերիդուրալ անզգայացումով

   372,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   384,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   396,000

  422

  Շագանակագեղձի ադենոմայի և միզապարկի ՏՈՒՌ բիպոլյար և լազերային եղանակով;

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   468,000

  3

  Պերիդուրալ անզգայացումով

   480,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   492,000

  43

  3-րդ աստիճանի բարդության վիրահատություններ

   

  431

  Երիկամի կիստէկտոմիա; առաջնային միզուկի պլաստիկա բաց եղանակով; Շևասյուի վիրահատություն; ավազան միզածորանային սեգմենտի պլաստիկա; միզածորան-միզապարկային բերանակցում; միզապարկ-հեշտոցային խուղակների հատում; բաց ադենոմէկտոմիա; երկկողմանի ուրետերոկուտանեոստոմա, առնանդամի էնդոպրոթեզավորում /առանց էնդոպրոթեզի արժեքի/; շագանակագեղձի ադենոմայի և միզապարկի բիպոլյար կամ լազերային ՏՈՒՌ,պլաստիկ վիրահատություններ արտաքին սեռական օրգանների վրա։

   

  3

  Պերիդուրալ անզգայացումով

   480,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   492,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   504,000

  432

  Հասարակ նեֆրէկտոմիա; ադրենալէկտոմիա; հետին միզուկի պլաստիկա բաց եղանակով; երիկամի քարերի հեռացում բաց եղանակով` ավազան-միզածորանային սեգմենտի կոռեկցիայով; միզապարկի դիվերտիկուլէկտոմիա;

   

  3

  Պերիդուրալ անզգայացումով

   540,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   552,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   564,000

  44

  4-րդ աստիճանի բարդության վիրահատություններ

   

  441

  Առաջին կարգի բարդության պերկուտան նեֆրոստոլիթոտրիպսիա

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   540,000

  3

  Պերիդուրալ անզգայացումով

   552,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   564,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   576,000

  442

  Երկրորդ կարգի բարդության պերկուտան նեֆրոստոլիթոտրիպսիա

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   660,000

  3

  Պերիդուրալ անզգայացումով

   672,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   684,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   696,000

  443

  Երրորդ կարգի բարդության պերկուտան նեֆրոստոլիթոտրիպսիա

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   780,000

  3

  Պերիդուրալ անզգայացումով

   790,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   804,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   816,000

  444

  Միզաքարային հիվանդության բարդ դեպքեր (սենդվիչ-թերապիա),հեռահար քարափշրում և պերկուտան , ՈՒՌՍ

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   1,320,000

  3

  Պերիդուրալ անզգայացումով

   1,332,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   1,344,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   1,356,000

  445

  Միզապարկի, շագանակագեղձի արմատական հեռացում

   

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   1,500,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   1,600,000

  446

  Երիկամի արմատական հեռացում,մասնահատում

   

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  720,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   732,000

  447

  Ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ; միզասեռական օրգանների կազմավորում այլ հյուսվածքներից; ցիստէկտոմիա բարակ աղիքային ռեզերվուարի ձևավորումով

   

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   2,000,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   2,100,000

  45

  Հետազոտություններ և ամբուլատոր մանիպուլյացիաներ վիրակապարանում

   

  451

  Ուրոֆլոմետրիա

   5,000

  452

  Բարդությունների դեպքում պունկցիոն ցիստոստոմիա; նեֆրոստոմիա; ցիստոսկոպիա; ստենտավորում(առանց ստենտի արժեքի)

   10,000

  453

  Միզապարկի կաթետերիզացիա

   10,000

  454

  Կավերնոզ պունկցիա

   10,000

  455

  Ցիստոսկոպիա

   15,000

  456

  Տրոակար /պունկցիոն/ էպիցիստոստոմա; շագանակագեղձի բիոպսիա

   30,000

  457

  Հարվածաալիքային թերապիա - 1 սեանսը /2.000 հարված/

   30,000

  458

  Ֆիբրոցիստոսկոպիա

   25,000

  459

  Ուրոլոգիական հիվանդությունների կոնսերվատիվ բուժում ամբուլատոր պայմաններում։

   80,000

  ՀՀ Առողջապահության Նախարարի 27.01.2011թ. հ 91-Ա հրամանով հաստատված համավճար*

  301122

  համավճար

   

  Ֆինանսական գծով փոխտնօրեն՝ Վ.Հ.Ճուղուրյան

  ՈՒրոլոգիայի բաժ.վարիչ՝ Ա.Մ.Գրաբսկի

   

   

   

 • Վնասվածքների և օրթոպեդիայի բաժանմունք

   

  Օրթոպեդիայի և սպորտային տրավմայի բաժանմունքի վճարովի ծառայությունների գնացուցակ

  01.01.2021թ.

  կոդ

  Ծառայության անվանումը

  Գին ՀՀդրամ

   

  Վիրաբուժական միջամտություններ վիրահատարանում

   

  60

  Փոքր վիրաբուժական միջամտություններ

   

  601

  Ախտորոշիչ արթրոսկոպիա; մանր ոսկորների օստեոսինթեզ փակ ռեպոզիցիա; հոդախախտի ուղղում; շյուղի և պտուտակի հեռացում; մատի մուրճիկանման դեֆորմացիայի շտկում; օտար մարմնի հեռացում; բունիոնէկտոմիա և այլն, Մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում

   

  1

  Տեղային անզգայացումով

   102,000

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   120,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   126,000

  61

  1-ին աստիճանի բարդության վիրահատություններ

   

  611

  Արթրոսկոպիկ մենիսկէկտոմիա; մեդիոպատելյար ծալքի հեռացում; խոնդրոպլաստիկա; ազատ (օտար) մարմինների հեռացում; պորցիալ սինովէկտոմիա; փոքր սեգմենտների փակ համադրում ներմաշկային ֆիքսացիայով (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների, առանց շեյվերի և կոբլյացիոն ծայրատների արժեքի) Սրունք-թաթային հոդի, ոտնաթաթի շրջանի ջլերի վերականգնում (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի); բուրսէկտոմիա; դեկոմպրեսիոն ֆասցիոտոմիա;խոշոր մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում։

   

  1

  Տեղային անզգայացումով

   216,000

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   228,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   240,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   264,000

  612

  Խոշոր սեգմենտների փակ համադրում ներմաշկային ֆիքսացիայով, գիպսային ֆիքսացիայով (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների, արտաքին ապարատների արժեքի)

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային)

   306,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   312,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   324,000

   

   

   

  62

  2-րդ աստիճանի բարդության վիրահատություններ

   

  621

  Արթրոսկոպիկ մենիսկէկտոմիա և խոնդրոպլաստիկա; պորցիալ սինովէկտոմիա (առանց շեյվերի և կոբլյացիոն ծայրատների արժեքի) Փոքր սեգմենտների օստեոսինթեզ (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքի); ոսկրային բարորակ ուռուցքների հեռացում փոքր սեգմենտներից; հնացած դեպքերում մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   300,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   312,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   324,000

  622

  Արթրոսկոպիկ մենիսկէկտոմիա և խոնդրոպլաստիկա; պորցիալ սինովէկտոմիա "Arthrocare"-ի օգտագործմամբ (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի` առանց շեյվերի և կոբլյացիոն ծայրատների արժեքի) Միաբևեռային հեմիարթրոպլաստիկա; ոսկրային բարորակ ուռուցքների հեռացում խոշոր սեգմենտներից

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   384,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   396,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   408,000

  623

  Ջլա-կապանային ապարատի վերականգնում; դեկոմպրեսիոն ֆասցիոտոմիա (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի)

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   408,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   420,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

  432,000

  63

  3-րդ աստիճանի բարդության վիրահատություններ

   

  631

  Փոքր սեգմենտների օստեոսինթեզ բազմաբեկորային կամ բարդացած դեպքերում (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքի)

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   432,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   444,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   456,000

  632

  Խոշոր սեգմենտների օստեոսինթեզ բազմաբեկորային (առանց մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքի)

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   576,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   588,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   600,000

  633

  Ազդրի,կոնքի,բարդ բազմաբեկոր կոտրվածքներ տեղաշարժով,խոշոր սեգմենտների բաց կոտրվածքներ փափուկ հյուսվածքային մեծ դեֆեկտներով

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   840000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   852,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   864,000

  634

  Հետվնասվածքային բարդություններ և ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա ոսկրային կամ ջլային աուտոտրանսպլանտանտի օգտագործումով (առանց նյութերի արժեքի)

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   480,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   492,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   504,000

  635

  Էնդոպրոթեզավորում (առանց էնդոպրոթեզի և ոսկրային ցեմենտի արժեքի); ոսկրային բարորակ ուռուցքների հեռացում խոշոր սեգմենտներից անատոմիորեն բարդ զոնաներից

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   564,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   576,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   588,000

  64

  4-րդ աստիճանի բարդության վիրահատություններ

   

  640

  Բանկարտ-վերականգնում; ակրոմեոպլաստիկա; Ծնկան և այլ հոդերի կապանների վերականգնում; մենիսկի կարում; մոզաիկոպլաստիկա (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի, առանց շեյվերի և կոբլյացիոն ծայրատների արժեքի) պտտվող թեզանիկի և երկգլխանի մկանի ջլերի ռեկոնստրուկցիա; ուսային հոդի սովորութային հոդախախտի ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա; արմնկային և ճաճանչ-դաստակային հոդերի ջլային ապարատի վերականգնում; քառագլուխ մկանի ջլի պլաստիկա; սրունք-թաթային հոդի ջլերի ռոտացիոն պլաստիկա (առանց իմպլանտների արժեքի միանգամյա օգտագործվող ծայրատների)

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   636,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   648,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   660,000

  641

  Բանկարտ-վերականգնում; ակրոմեոպլաստիկա; պտտվող թեզանիկի և երկգլխանի մկանի ջլերի ռեկոնստրուկցիա; ուսային հոդի սովորութային հոդախախտի ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա; արմնկային և ճաճանչ-դաստակային հոդերի ջլային ապարատի վերականգնում; քառագլուխ մկանի ջլի պլաստիկա; սրունք-թաթային հոդի ջլերի ռոտացիոն պլաստիկա բարդ դեպքերում(առանց իմպլանտների արժեքի միանգամյա օգտագործվող ծայրատների)

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   816,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   828,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   840,000

  642

  Տոտալ էնդոպրոթեզավորում (առանց էնդոպրոթեզի, պտուտակների և ոսկրային ցեմենտի արժեքի)

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   696,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   708,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

  720,000

  643

  Տոտալ էնդոպրոթեզավորում բարդ կամ դիսպլաստիկ դեպքերում (առանց էնդոպրոթեզի, պտուտակների և ոսկրային ցեմենտի արժեքի) Ծնկան և այլ հոդերի կապանների վերականգնում; մենիսկի կարում; մոզաիկոպլաստիկա բարդ դեպքերում (առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի, առանց շեյվերի և կոբլյացիոն ծայրատների արժեքի)

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   840,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   852,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   864,000

  644

  Հետվնասվածքային բարդություններ և ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա (առանց իմպլանտների արժեքի)

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   1,296,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   1,308,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   1,320,000

  645

  Հետվնասվածքային բարդություններ և ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա առավել բարդացած դեպքերում (առանց իմպլանտների արժեքի)

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   1,536,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   1,548,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   1,560,000

  646

  Ռևիզիոն կամ ոսկրային պլաստիկայով ուղեկցվող էնդոպրոթեզավորում (առանց էնդոպրոթեզի, պտուտակների և ոսկրային ցեմենտի արժեքի)

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   1,896,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   1,908,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   1,920,000

  647

  Ռևիզիոն կամ ոսկրային պլաստիկայով ուղեկցվող էնդոպրոթեզավորում առավել բարդացած դեպքերում; Հետնասվածքային բարդություններ և ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա առավել բարդացած դեպքերում (առանց նյութերի արժեքի)

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   2,616,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   2,628,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   2,640,000

  648

  Հետվնասվածքային բարդություններ և ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա, աուտո-, ալլո- ջլամկանային տրանսպլանտացիա (առանց նյութերի արժեքի)

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   3,096,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   3,108,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   3,120,000

  649

  Հետվնասվածքային բարդություններ և ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա, աուտո-, ալլո- ջլամկանային տրանսպլանտացիա առավել բարդ դեպքերում (առանց նյութերի արժեքի)

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   3,576,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   3,588,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   3,600,000

  65

  Հետազոտություններ և ամբուլատոր մանիպուլյացիաներ

   

  6501

  Փոքր սեգմենտների գիպսային կապով անշարժացում

   20,000

  6502

  Խոշոր սեգմենտների գիպսային կապով անշարժացում

   25,000

  6503

  Խոշոր սեգմենտների գիպսային կապով անշարժացում ֆիբրոբլաստով,Փակ ռեպոզիցիա; հոդախախտի ուղղում; շյուղի և պտուտակի հեռացում

   70,000

  6504

  Մատի մուրճիկանման դեֆորմացիայի շտկում; օտար մարմնի հեռացում; բունիոնէկտոմիա և այլն

   50,000

  6505

  Ներհոդային, արտահոդային բլոկադաներ (1 կուրսը)

   50,000

  6506

  Ներհոդային, արտահոդային բլոկադա (1 պրոցեդուրան)

   10,000

  6507

  Վնասվածքների ամբուլատոր բուժում

   25,000

  6508

  Փոքր վիրաբուժական միջամտություններ

   20,000

  6509

  Մատի ֆիքսացիա ֆիքսատորով

   10,000

  6510

  Դաստակի ֆիքսացիա ֆիքսատորով

   15,000

  6511

  Վերին վերջույթի ֆիքսացիաներ ֆիքսատորով

   20,000

  6512

  Ծնկան հոդի ֆիքսացիա ֆիքսատորով

   25,000

  6513

  Ստորին վերջույթի ֆիքսացիա ֆիքսատորով

   30,000

   

  ՀՀ Առողջապահության Նախարարի 27.01.2011թ. հ. 91-Ա հրամանով հաստատված համավճար*

   

  301.1

  Ոսկրերի կոտրվածքների բուժում/բազոսկր,ճաճանչոսկր,մեծ ոլոք,ծղոսկր/ առանց մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի

  150,000

  301.2

  Ոսկրերի կոտրվածքների բուժում՝փակ մեթոդով /բազոսկր, ճաճանչոսկր, ազդոսկր,մեծ ոլոք,ծղոսկր/

  90,000

  301.3

  Խոշոր ոսկրերի բազկի համակցված կոտրվածքի վիրահատական բուժում

   350,000

  301.4

  Ազդոսկրի օստեոսինթեզ՝առանց մետաղական կոնցտրուկցիայի արժեքի

   220,000

  301.5

  Ոսկրերի կոտրվածքների /բազոսկր,ճաճանչոսկր,ազդոսկր,մեծ ոլոք,ծղոսկր/ կոնսերվատիվ բուժում մինչև 15օր տևողությամբ

   25,000

  301.6

  Ողնաշարի կոնքի ոսկրերի կոտրվածքների կոնսերվատիվ բուժում

   150,000

   

  Ֆինանսական գծով փոխտնօրեն՝  Վ.Հ.Ճուղուրյան

   
   

  Օրթոպ. և սպորտ. տր. բաժնի վարիչ՝  Ս.Ա.Սարիբեկյան

   

   

   

   

 • Քիթ-կոկորդ-ականջաբանություն

   

  ՔԿԱ բաժանմունքի վճարովի ծառայությունների գնացուցակ

  01.01.2021թ.

  կոդ

  Ծառայության անվանումը

  Գին ՀՀ դրամ

   

  Վիրահատական միջամտություններ վիրահատարանում

   

  70

  Փոքր վիրաբուժական միջամտություններ

   

  701

  Տոնզիլէկտոմիա; քթի ոսկրերի ուղում, դիագնոստիկ էնդոլարինգոսկոպիա

   

  1

  Տեղային անզգայացումով

   156,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   192,000

  702

   Էդմոիդէկտոմիա; կոնխոտոմիա; միակողմանի օտոպլաստիկա; մաշկային լաթերով պլաստիկա; ռադիոհաճախականության սարքով միջամտություն

   

  1

  Տեղային անզգայացումով

  132,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  240,000

  703

  Ադենոտոմիա; ռադիոհաճախականության սարքով միջամտություն երկրորդ անգամ

   

  1

  Տեղային անզգայացումով

  120,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  132,000

  704

  Սպիների հեռացում; մաշկի և ենթամաշկի փոքր նորագոյացությունների վերացում; շրթունքների լիպոֆիլինգ; ռադիոհաճախականության սարքով միջամտություն երրորդ անգամ

   

  1

  Տեղային անզգայացումով

  72,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  108,000

  705

  Ատամի արմատի ամպուտացիա; արմատածայրի ռեզեկցիա; գինգիվոտոմիա, մեկ իմաստության ատամի հեռացում։

   

  1

  Տեղային անզգայացումով

  144,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  228,000

  706

  Լարինգո-ֆարինգոստոմայի պլաստիկա; կերակրափողի պունկցիա; տրախեաստոմայի լայնացում; կոկորդի նորագոյացության էնդոլարինգիալ հեռացում

   

  1

  Տեղային անզգայացումով

  168,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  252,000

  707

  Քթի ծայրի պլաստիկա; միջնապատի աճառի հատում; երկու և ավել շրջանների լիպոֆիլինգ; էնդոսկոպիկ էթմոիդէկտոմիա;

   

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  276,000

  71

  1-ին աստիճանի բարդության վիրահատություններ

   

  711

  Տեղային հյուսվածքներով պլաստիկա; ճակատի պլաստիկա; տրախեոտոմիա (առանց խողովակի արժեքի); բարորակ նորագոյացությունների հեռացում; փոքր նյարդերի, ջլերի, մկանների պլաստիկա; գինեկոմաստիա; սինդակտիլիա; պոլիդակտիլիա; կոնտրակտորաներ,կրծքի իմպլանտի տեղադրում /առանց իմպլանտի արժեքի/

   

  1

  Տեղային անզգայացումով

  216,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  330,000

  712

  Սեպտոպլաստիկա

   

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  300,000

  713

  Միակողմանի հայմորոտոմիա; մեծ տրամաչափի նյարդերի, ջլերի, մկանների պլաստիկա; պարանոցի պլաստիկա; լիպոսակցիա; ավելորդ փափուկ հյուսվածքների հատում /ազդրերի, բազուկների, նստատեղի, գոտկատեղի/; կարպալ համախտանիշ; դերմաբրազիա, էնդոսկոպիկ միակողմանի սինուսոտոմիա։

   

  1

  Տեղային անզգայացումով

  216,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  330,000

  714

  2-4 իմաստության ատամների ինկլյուզիա (ռետենցիա) հեռացում, էնդոսկոպիկ երկկողմանի սինուսոտոմիա։

   

  1

  Տեղային անզգայացումով

  252,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  396,000

  715

  Ռինոպլաստիկա սեպտոպլաստիկայով , բլեֆարոպլաստիկա, քունք-ստործնոտային հոդի վիրաբուժական բուժում, դեմքի ոսկրերի կոտրվածքների վիրաբուժական բուժում, ստորին ծնոտի սպիական կոնտրակտուրայի բուժում, ներվէկզերեզ, թքագեղձերի էքստերպացիա, երկկողմանի օտոպլաստիկա, էնդոսկոպիկ հայմորոԷթմոիդէկտոմիա

   

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  420,000

  72

  2-րդ աստիճանի բարդության վիրահատություններ

   

  721

  Երկկողմանի հայմորոտոմիա; էնդոսկոպիկ պոլիսինուսոտոմիա, լիմֆոնոդուդէկտոմիա, սեպտոպլաստիկա զուգակցված էնդոսկոպիկ սինուսոտոմիայով։

   

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  456,000

  722

  Տրախեաստոմայի լայնացում պունկցիայով; արթրոպլաստիկա; կծվածքի անոմալիաներ; ստորին ծնոտի ռեզեկցիա; դեմքի և պարանոցի նորագոյացություններ;

   

  1

  Տեղային անզգայացումով

  360,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  516,000

  723

  Աբդոմինոպլաստիկա; ռեդուկցիոն մամոպլաստիկա; դեմքի շրջանաձև ձգում

   

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  720,000

  73

  3-րդ աստիճանի բարդության վիրահատություններ

   

  731

  Պարանոցի կիստաներ;պարանոցի խուղակներ, ֆրոնտոտոմիա; անտրոտոտոմիա; կոկորդի միակողմանի խորդէկտոմիա (առանց խողովակի արժեքի); Ուվուլոպալատոֆարինգոպլաստիկա

   

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  840,000

  74

  4-րդ աստիճանի բարդության վիրահատություններ

   

  741

  Կոկորդի երկկողմանի խորդէկտոմիա (առանց խողովակի արժեքի); հեմիլարինգէկտոմիա (առանց խողովակի արժեքի)։

   

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  1,020,000

  742

  Անգիոֆիբրոմայի հեռացում; տոտալ լարինգէկտոմիա (առանց խողովակի արժեքի); ականջի ռադիկալ վիրահատություններ; Կրայլի վիրահատություն

   

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  1,440,000

  743

  Լարինգէկտոմիա լիմֆոնոդուլէկտոմիայով (առանց խողովակի արժեքի)

   

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  1,800,000

  75

  Մինչև 18 տարեկան երեխաների վիրաբուժական միջամտություններ վիրահատարանում

   

  751

  Ադենոտոմիա

   

  1

  Տեղային անզգայացումով

  72,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  120,000

  752

  Տոնզիլէկտոմիա; էդմոիդէկտոմիա; կոնխոտոմիա; միակողմանի օտոպլաստիկա; ռադիոհաճախականության սարքով միջամտություն

   

  1

  Տեղային անզգայացումով

  96,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  168,000

  753

  Սեպտոպլաստիկա; միակողմանի հայմորոտոմիա; տրախեոտոմիա, տոնզիլէկտոմիա ադենոտոմիայի հետ։

   

  1

  Տեղային անզգայացումով

  168,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  180,000

  754

  Պարանոցի խուղակներ և կիստաներ; ֆրոնտոտոմիա; անտրոտոտոմիա; երկկողմանի հայմորոտոմիա

   

  1

  Տեղային անզգայացումով

  216,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  240,000

  76

  Հետազոտություններ և ամբուլատոր մանիպուլյացիաներ վիրակապարանում

   

  761

  Աուդիոմետրիա

  5,000

  762

  Լսողական անցուղու օտար մարմնի, ծծմբախցանի հեռացում

  5,000

  763

  Քթի խոռոչի էնդոսկոպիա, ֆիբրոսկոպիա

  10,000

  764

  Oտար մարմնի հեռացում քթի խոռոչից, ըմպանից

  10,000

  765

  Ֆիբրոլարինգոսկոպիա

  15,000

  765-2 Ֆիբրոլարինգոսկոպիա-բիոպսիայով         25,000

  766

  Բիոպսիա քթի խոռոչից; հայմորյան խոռոչի պունկցիա; պարամեատալ բլոկադա; քթի հետին տամպոնադա; օտոհեմատոմայի կամ թարախակույտի, արտաքին լսողական անցուղու ֆուրունկուլի բացում; քթի միջնապատի հեմատոմայի կամ թարախակույտի բացահատում; քթի առաջային տամպոնադա; կոկորդից օտար մարմնի հեռացում

  15,000

  767

  Անուղղակի լարինգոսկոպիա բիոպսիայով; հայմորյան խոռոչի ախտորոշիչ էնդոսկոպիա բիոպսիայով; ներքթային սինեխիաների հատում; մակկոկորդի թարախակույտի կամ ֆլեգմոնայի բացում; պարատոնզիլյար հետըմպանային աբսցես

  25,000

  768

  Ուվուլէկտոմիա; ճակատային խոռոչի տրեպանոպունկցիա; քթի խեցիների ենթալորձային էլեկտրոկաուստիկա;քթի ոսկրերի ուղղում։

  60,000

  769

  Ռետենցված ատամի հեռացում

  15,000

  770

  Դիմածնոտային շրջանի թարախակույտերի բացահատում

  20,000

  771

  Թքագեղձերի, քունք-ստործնոտային հոդի հիվանդությունների բուժում; դիմածնոտային շրջանի նորագոյացությունների բիոպսիա

  30,000

  78

  Լոգոպեդական ծառայություն

   

  780

  Խորհրդատվություն

  5,000

  781

  Հետազոտություն և ախտորոշում

  10,000

  782

  Խոսքային խանգարումների շտկում 40 րոպե

  5,000

  783

  Ձայնային խանգարումների շտկում 40 րոպե

  5,000

  784

  Ձայնի առաջացում կոկորդի հեռացումից հետո 40 րոպե

  5,000

  785

  Ձայնի վերականգնում ձայնալարերի լուծանքի և թերլուծանքի դեպքում 40 րոպե

  5,000

  786

  Հնչյունի դրում 40 րոպե

  4,000

  Ֆինանսական գծով փոխտնօրեն՝ Վ.Հ.Ճուղուրյան

  ՔԿԱ բաժանմունքի վարիչ՝ Վ.Գ.Ստեփանյան

   

   

   

 • Ընդհանուր պրոկտոլոգիա -2-րդ պրոկտոլոգիական բաժանմունք

   

  Պրոկտոլոգիական բաժանմունքների վճարովի ծառայությունների գնացուցակ

   

  03.05.2021թ.

  կոդ

  Ծառայության անվանումը

  Գին ՀՀ դրամ

   

  Վիրաբուժական միջամտություններ վիրահատարանում

   

  20

  Փոքր վիրաբուժական միջամտություններ

   

  201

  Հետվիրահատական արյունահոսության դադարեցում,պարապրոկտիտի,պոչուկի էպիթելային խուղակի կտրվածք։

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով; 

   36,000  

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   48,000  

  202

  Անալ ստրիկտուրայի վերացում

   

  1

  Տեղային անզգայացումով

   144,000  

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   168,000  

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   180,000  

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   192,000  

  21

  1-ին աստիճանի բարդության վիրահատություններ

   

  211

  Թութքահատում; ճաքի հեռացում; պարապրոկտիտի բացազատում աղիքի լուսանցքում; փոքր տարածվածության ախտահարված հյուսվածքների հեռացում; խուղակի բացազատում աղիքի լուսանցքում; ուղիղ աղիքի օտար մարմնի տրանսանալ հեռացում; պերիանալ կանդիլոմաների հեռացում; ուռուցքի տրանսանալ հեռացում,պոչուկի էպիթելային խուղակի հեռացում,պոլիպեկտոմիա կոլոնոսկոպի միջոցով։

   

  1

  Տեղային անզգայացումով

   240,000  

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   264,000  

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   276,000  

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   288,000  

  212

  Պոչուկի դեֆորմացիա` հետագա ռեզեկցիայով

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

  360,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  372,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

  384,000

  213

  Միջին տարածվածության ախտահարված հյուսվածքների հեռացում։  ռեկտովագինալ խուղակի բացազատում, ռեկտոցելեի վերացում, խուղակի հեռացում լիգատուրայի անցկացումովև միաժամանակյա ձգումով, պոչուկի էպիթելային խուղակների հեռացում, ախտահարված հյուսվածքների և կողմնային խուղակների հեռացումով, ուռուցքի տրանսռեկտալ հեռացում։

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   360,000  

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   372,000  

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   396,000  

  22

  2-րդ աստիճանի բարդության վիրահատություններ

   

  221

  Իլեո-, կոլոստոմիայի ձևավորում; շրջանցող բերանակցում; կոլոտոմիա; երկփողանի ստոմայի փակում; ռեկտոպեկսիա; անաէրոբ պարապրոկտիտի բացազատում; տարածված ախտահարված հյուսվածքների հեռացում, պրեսկրալ կիստա, պոլիպէկտոմիա ֆիբրո էնդոսկոպիայի միջոցով բազմակի պոլիպներով և թավիկավոր ուռուցքների հեռացում, սֆինկտերոլևատորոպլաստիկա, շեքի պլաստիկա

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   420,000  

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   444,000  

  5

  Կոմբինացված անզգայացումով

   468,000  

  23

  3-րդ աստիճանի բարդության վիրահատություններ

   

  231

  Խթաղու մասնահատում ստոմայով

   

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   540,000  

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   552,000  

  232

  Շրջանաձև կարող սարքի օգտագործմամբ հաստ աղու վերականգնողական վիրահատություններ Գարտմանի տիպի և Միկուլիչի վիրահատություններից հետո; խթաղու մասնահատում (առանց կարող գլխիկի արժեքի) բերանակցմամբ

   

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   600,000  

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   612,000  

  6 Խթաղում մասնատում բերանկցմամբ լապորոսկոպիկ եղանակով(առանց կորող գլխիկի արժեքի) հաստ աղու վերականգնողական վիրահատություններ լապորոսկոպիկ եղանակով 900,000

  24

  4-րդ աստիճանի բարդության վիրահատություններ

   

  241

  Ուղիղ աղու մասնահատում ստոմայով; հաստ աղու ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ

   

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   600,000  

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   612,000  

  242

  Կոլոպրոկտէկտոմիա,համակցված վիրահատություններ։Շրջանաձև կարող սարքի օգտագործմամբ ուղիղ աղու մասնահատում; ուղիղ աղու էքստիրպացիա; հաստ աղու ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ (առանց կարող գլխիկի արժեքի)

   

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   720,000  

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   732,000  

  243

  Շրջանաձև կարող սարքի օգտագործմամբ կոլոպրոկտէկտոմիա, համակցված վիրահատություններ (առանց կարող գլխիկի արժեքի),հաստ աղու տեղային տարածվածությամբ ուռուցքների հեռացում։

   

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   780,000  

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

  792,000  

  25

  Հետազոտություններ և ամբուլատոր մանիպուլյացիաներ վիրակապարանում

   

  2511

  Ռեկտսկոպիա

   15,000  

  2512

  Պոլիպէկտոմիա ռեկտոսկոպի միջոցով

   35,000  

  2513

  Պարապրոկտիտի, պոչուկի էպիթելային խուղակի կտրվածք; անալ ստրիկտուրայի վերացում տեղային անզգայացումով

   20,000  

  26

  Թութքի և ճաքի քիչ ինվազիվ մեթոդների բուժում

   

  2610

  2-րդ աստիճանի թութքի ներքին հանդույցների վակումային լիգավորում

   100,000  

  2611

  3-րդ աստիճանի թութքի ներքին հանդույցների վակումային լիգավորում

   150,000  

  2612

  Ճաքի լազերոթերապիա

   100,000  

  2613

  Վիդեոանոսկոպիա

   10,000  

   

  Ֆինանսական գծով փոխտնօրեն՝ Վ.Հ.Ճուղուրյան

   
   

  1-Պրոկտ. բաժանմունքի վարիչ՝  Ա.Ս.Հակոբյան

   
   

  2-Պրոկտ.բաժանմունքի վարիչ՝  Գ.Է.Էքսյուզյան

   

   

 • Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք

   

  Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունքի վճարովի ծառայությունների գնացուցակ

  01.01.2017թ.

  կոդ

  Ծառայության անվանումը

  Գին ՀՀ դրամ

   

  Վիրաբուժական միջամտություններ վիրահատարանում

   

  30

  Փոքր վիրաբուժական միջամտություններ

   

  301

  Թարախակույտերի բացում; փափուկ հյուսվածքների բարորակ գոյացությունների հեռացում

   

  1

  Տեղային անզգայացումով

   168,000

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   210,000

  3

  Պերիդուրալ անզգայացումով

   228,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   240,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   258,000

  31

  1-ին աստիճանի բարդության վիրահատություններ

   

  311

  Ապենդէկտոմիա; վիրահատություններ աճուկային , ազդրային ,որովայնի առաջային պատի ճողվածքների, չսերտաճած ուրախուսի ժամանակ (առանց ցանցի արժեքի); խուղակների վերացում; գաստրոստոմիա; խոլեցիստոստոմիա; վահանաձև գեղձի հանգույցի հեռացում; կրծքագեղձի սեկտորալ վիրահատություններ; ներորովայնային և արտաորովայնամզային տեղակայման ոչ մեծ բարորակ գոյացությունների հեռացում ; թարախակույտերի բացում; միջմաշկային միջլյարդային խոլանգիոստոմիա

   

  1

  Տեղային անզգայացումով

   210,000

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   240,000

  3

  Պերիդուրալ անզգայացումով

   258,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   270,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   282,000

  32

  2-րդ աստիճանի բարդության վիրահատություններ

   

  321

  Վիրահատություններ բարդ, կրկնված աճուկային,ազդրային,որովայնի առաջային պատի ճողվածքների, որովայնի ուղիղ մկանների դիաստազի ժամանակ (առանց ցանցի արժեքի); բարդ ապենդէկտոմիա; խոլեցիստէկտոմիա; սպլենէկտոմիա; էխինոկոկէկտոմիա; թափածակված և արյունահոսող խոցերի կարում, հատում; լեղապարկ -աղիքային և ստամոքս- աղիքային բերանակցում; ստամոքսաղիքային տրակտի բարորակ գոյացությունների հեռացում; կպումների անջատում;կարդիոպլաստիկա; ֆունդոպլիկացիա; լյարդի եզրային ոչ տիպիկ մասնահատում; վահանաձև գեղձի մասնահատում; լապարատոմիա` որովայնի խոռոչի սանացիայով

   

  1

  Տեղային անզգայացումով

   300,000

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

   318,000

  3

  Պերիդուրալ անզգայացումով

   336,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   348,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   360,000

         6

  Ճողվածքահատում լապարասկոպիկ եղանակով               320,000

  33

  3-րդ աստիճանի բարդության վիրահատություններ

   

  331

  Բարդ խոլեցիստէկտոմիա, սպլենէկտոմիա, էխինոկոկէկտոմիա վիրահատություններ որովայնի առաջային պատի մեծ, գիգանտ ճողվածքների ժամանակ/առանց ցանցի արժեքի/; բարակ աղու մասնահատում

   

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   450,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   468,000

  332

  Ստամոքսի մասնահատում; վագոտոմիա` ստամոքսը դրենավորող վիրահատություններով; լեղուղիների վիրահատություններ; ենթաստամոքսային գեղձի բշտի հեռացում, ներքին կամ արտաքին դրենավորում; սուբտոտալ և տոտալ ստրումէկտոմիա; ռադիկալ մաստէկտոմիա

   

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   480,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   498,000

  333

   Ստամոքսի սուբտոտալ մասնահատում;գաստրէկտոմիա; ենթաստամոքսային գեղձի դիստալ մասնահատում; լյարդի տիպիկ մասնահատում; թոքի մասնահատում; Նոբլի վիրահատություն; որովայնի խոռոչի և հետորովայնամզային տարածության ուռուցքների և մեծ ոչ օրգանային գոյացությունների հեռացում, պապիլէկտոմիա

   

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   600,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   624,000

  34

  4-րդ աստիճանի բարդության վիրահատություններ

   

  341

  Որովայնի խոռոչի օրգանների ռեկոնստրուկտիվ-վերականգնողական վիրահատություններ; պանկրեատոդուոդենալ մասնահատում; լյարդի բլթի հեռացում; թոքի հեռացում;

   

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   840,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

   864,000

  342

  Որովայնի խոռոչի օրգանների բարդ կրկնակի ռեկոնստրուկտիվ-վերականգնողական վիրահատություններ; պանկրեատէկտոմիա, կերակրափողի մասնահատում,էքստերպացիա։

   

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

   1,104,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

  1,128,000

   

   

  03

  Փոքր վիրաբուժական միջամտություններ վիրահատարանում

   

  031

  Վերքի առաջնային վիրաբուժական մշակում՝ կարումով; նեկրէկտոմիա; մակերեսային աբսցեսի բացում` դրենավորումով,փափուկ հյուսվածքների ոչ մեծ բարորակ ուռուցքների հեռացում և այլն

   

  1

  Տեղային անզգայացումով

  50,000

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

  60,000

  3

  Պերիդուրալ անզգայացումով

  70,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  80,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

  90,000

  032

  Ախտորոշիչ որովայնադիտում, որովայնահատում

   

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

  100,000

  3

  Պերիդուրալ անզգայացումով

  110,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  120,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

  130,000

  033

  Ախտորոշիչ որովայնահատում և որովայնադիտում` որովայնի խոռոչի լվացումով և դրենավորումով,բիոպսիայով։

   

  1

  Տեղային անզգայացումով

  130,000

  2

  Ողնուղեղային կամ ներերակային (դիմակային) անզգայացումով

  150,000

  3

  Պերիդուրալ անզգայացումով

  160,000

  4

  Ընդհանուր անզգայացումով

  170,000

  5

  Զուգորդված անզգայացումով

  180,000

   

   

  01

  Հետազոտություններ և ամբուլատոր մանիպուլյացիաներ

   

  0101

  Վերքի առաջնային վիրաբուժական մշակում՝ կարումով

  10,000

  0102

  Մաշկի և ենթամաշկի գոյացությունների հեռացում

  10,000

  0103

  Խալերի և սպիների հեռացում

  15,000

  0104

  Թարախակույտերի բացում

  15,000

  0105

  Ենթամաշկի փոքր գոյացությունների հեռացում

  15,000

  0106

  Ներաճած եղունգի հեռացում

  20,000

  0107

  Մատնաշնչի վիրաբուժական բուժում

  15,000

  0108

  Կինեզոթերապիա / 1 սեանսի արժեք /

  5,000

  0109

  Պլևրալ խոռոչի պունկցիա

  5,000

  0110

  Նախավիրահատական սան.մշակում (սափրում և այլն)

  1,000

  0111

  Նախավիրահատական մաքրող հոգնաներ

  1,000

  0112

  Մաքրող հոգնաներ կոլոնոսկոպիայից առաջ

  2,000

  0113

  Ինֆուզիոն թերապիա (1 պրոցեդուրա)

  2,000

  Ֆինանսական գծով փոխտնօրեն` Ս.Շ.Պողոսյան

  Բուժական գծով փոխտնօրեն՝ Տ.Լ.Նալբանդյան

   

   

   

   

   

 • Անոթային վիրաբուժություն

   

  Անոթային վիրաբուժության բաժանմունքի վճարովի ծառայությունների գնացուցակ

  03.05.2021թ.

  ԿՈԴ 35

  Ծառայության անվանումը

  Գին ՀՀդրամ

  351

  Վիրահատություններ երակային համակարգի հիվանդությունների կապակցությամբ

   

  1

  Միակողմանի կրոսսէքտոմիա տեղային անզգայացմամբ

   156,000

  2

  Միակողմանի կրոսսէքտոմիա ողնուղեղային կամ ընդհանուր անզգայացմամբ

   180,000

  3

  Մեկ ստորին վերջույթի կոմբինացված վենէքտոմիա ողնուղեղային կամ ընդհանուր անզգայացմամբ

   300,000

  4

  Երկու ստորին վերջույթի կոմբինացված վենէքտոմիա ողնուղեղային կամ ընդհանուր անզգայացմամբ

   504,000

  5

  Մեկ ստորին վերջույթի ՄԵԵ և ՓԵԵ ցողունի կոմբինացված վենէքտոմիա ողնուղեղային կամ ընդհանուր անզգայացմամբ

   336,000

  6

  Երկու ստորին վերջույթի ՄԵԵ և ՓԵԵ կոմբինացված վենէքտոմիա ողնուղեղային կամ ընդհանուր անզգայացմամբ

   540,000

  7

  Ստորին վերջույթների անբավարար պերֆորանտների կապում /Լինտոնի վիրահատություն/ ողնուղեղային կամ ընդհանուր անզգայացմամբ

   264,000

  8

  Մեկ ստորին վերջույթի լազերային վենէքտոմիա/առանց լուսատարի արժեքի/

   300,000

  9

  Երկու ստորին վերջույթի լազերային վենէքտոմիա/առանց լուսատարի արժեքի/

   504,000

  10

  Թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիայի վիրաբուժական պրոֆիլակտիկա-<<կավա ֆիլտրի>>տեղադրում /առանց ֆիլտրի արժեքի/

   156,000

  352

  Վիրահատություններ զարկերակային համակարգի հիվանդությունների կապակցությամբ

   

  1

  Որովայնային աորտայի,զստային զարկերակների անևրիզմաների ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ/առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի/

   900,000

  2

  Լերիշի համախտանիշի վիրաբուժական կորեկցիա/աորտոբիֆեմորալ շունտավորում/առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի

   900,000

  3

  Որովայնային աորտայի վիացերալ ճյուղերի ռեկոնցտրուկտիվ վիրահատություններ/առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի/

   900,000

  4

  Աորտո-զստային,աորտո-ազդրային,զստա-ազդրային միակողմանի շունտավորումներ/առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի/

   600,000

  5

  Ազդր-ծնկափոսային և ազդր-ոլոքային շունտավորումներ/առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի/

   540,000

  6

  Պրոֆունդոպլաստիկա և սեգմենտար էնդարտերէքտոմիա

   420,000

  7

  Էքստրաանատոմիական շունտավորումներ/առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի/

  504,000

  8

  Էքստրակրանիալ զարկերակային ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ/առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի/

   540,000

  9

  Վերջույթների անոթային աներիզմների վիրաբուժական կորեկցիա/առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի/

   540,000

  10

  Վերջույթների զարկերակ-երակային խուղակների վիրաբուժական կորեկցիա/առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի/

   450,000

  11

  Անուղղակի և ուղղակի թրոմբոէմբոլէկտոմիա

   360,000

  12

  Վերջույթների մագիստրալ անոթների վնասվածքների վիրաբուժական բուժում/առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի/

   360,000

  13

  Զարկերակ-երակային խուղակի/ ֆիստուլային /ձևավորում

  264,000

  14

  ,,Տրիադա,, վիրահատություն

   420,000

  15

  Ստորին վերջույթների անդամահատում սրունքի կամ ազդրի մակարդակով/ողնուղեղային կամ ընդհանուր անզգայացմամբ/

   250,000

  16

  Անդամահատում ոտնաթաթի սահմաններում /ողնուղեղային կամ ընդհանուր անզգայացմամբ/

   180,000

  17

  Ոտնաթաթի մատի /մատերի էկզարտիկուլյացիա/ողնուղեղային կամ ընդհանուր անզգայացմամբ/

   108,000

  353

  Անոթային հիվանդությունների կոնսերվատիվ բուժում/արժեքը չի ներառում դեղորայքային միջոցները/ բուժման առավելագույն տևողությունը կազմում է 14 օր.

   

  1

  Խորանիստ երակների ֆլեբոթրոմբոզների կոնսերվատիվ բուժում /քրոնիկ երակային անբավարարության,տրոֆիկ խանգարումների/

   144,000

  2

  Վերջույթների քրոնիկ կամ սուր իշեմիաների կոնսերվատիվ բուժում

   144,000

  3

  Շաքարային դիաբետի՝ վերջույթների անոթային բարդությունների կոնսերվատիվ բուժում

   156,000

   

  Ֆինանսական գծով փոխտնօրեն՝ Վ.Հ. Ճուղուրյան

   
   

  Անոթային վիրաբուժ.բաժ.վարիչ՝ Վ.Ս. Ոսկանյան

   

   

   

   

 • Վերականգնողական կենտրոն

   

  Կոնսուլտացիոն ախտորոշիչ բաժանմունքի վճարովի ծառայությունների գնացուցակ

  01.01.2017թ.

  Կոդ

  Ծառայության անվանումը

  գին ՀՀդրամ

  14

  ՖԻԶԻՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԿԱՍԲԻՆԵՏ

   

  1401

  Մարմնի մեկ հատվածի մերսում

  5,000

  1402

  Մարմնի ընդհանուր մերսում

  10,000

  1403

  Ցեխաբուժություն /առանց ցեխի արժեքի/

  10,000

  1404

  Էլեկտրոթերապիա /առանց պարագաների արժեքի/

  7,000

  1405

  Բուժական մերսում տեղային

  5,000

  1406

  Բուժական մերսում կետային

  5,000

  1407

  Բուժական վերականգնողական թերապիա մինչ վիրահատություն և հետ վիրահատական

  5,000

  1408

  Կինեզոթերապիա

  7,000

  1409

  Ֆիզեոթերապիա

  3,000

  1410

  Կինեզո-մանուալ թերապիա

  8,000

  Ֆինանսական գծով փոխտնօրեն՝ Ս.Շ.Պողոսյան

  Կոնսուլտացիոն ախտ.բաժ.վարիչ՝ Ջ.Մ.Բադալյան

   

   

   

 • Ճառագայթային ախտորոշման բաժանմունք

   

   

  025 Ուլտրաձայնային հետազոտություններ  
  02500 Սոնոգրաֆիա արտաժամյա  10,000
  02501 Սոնոգրաֆիա - ներքին օրգանների   10,000 
  02502 Սոնոգրաֆիա - վահանաձև գեղձի  8,000 
  02503 Սոնոգրաֆիա - վահանաձև գեղձի և ներքին օրգանների  13,000 
  02504 Սոնոգրաֆիա - փոշտի օրգանների  10,000 
  02505 Սոնոգրաֆիա - փոշտի և ներքին օրգանների  15,000 
  02506 Սոնոգրաֆիա - կրծքագեղձի  10,000 
  02507 Սոնոգրաֆիա - կրծքագեղձի և ներքին օրգանների  15,000 
    Անոթների դուպլեքս հետազոտություն  
  02508 Վերին վերջույթներ,ստորին վերջույթներ,բրախիոցեֆալ անոթներ,պտղի դոպլեր հետազոտություն 15,000
  02509 Վերին և ստորին վերջույթներ 25,000
  02510 Վերին,ստորին վերջույթներ,բրախիոցեֆալ անոթներ 30,000
  02511 Որովայնի խոռոչի անոթներ 15,000
  025  Ուլտրաձայնային հոդերի հետազոտություններ  
  02512 Սոնոգրաֆիա- զույգ խոշոր հոդերի 10.000
  02513 Սոնոգրաֆիա-մանր հոդերի 8000
  02514 Սոնոգրաֆիա-2 տարբեր հոդերի միաժամանակ 15,000

   

   

  Ճառագայթային ախտորոշման բաժանմունքի վճարովի ծառայությունների գնացուցակ
  01.01.2017թ.
  Կոդ Ծառայության անվանումը Գին ՀՀ դրամ
  020 Թվային ռենտգեն հետազոտություններ  
    Կրծքավանդակի հետազոտություններ  
  02000 Կրծքավանդակի օրգանների լուսանցում /ռենտգենոսկոպիա /որոնք կատարվում է սխեմաներով   5,000
  02001 Կրծքավանդակի օրգանների լուսանցում /ռենտգենոսկոպիա/  6,000
  02002 Կրծքավանդակի օրգանների ռենտգենոգրաֆիա 2 պր.  10,000
  02003 Կրծքավանդակի ռենտգենոգրաֆիա 1պր.  8,000
  02004 Որովայնի խոռոչի լուսանցում + գրաֆիա  10,000
  02005 Որովայնի խոռոչի լուսանցում  6,000
    Գաստրոէնտերոլոգիական հետազոտություններ  
  02006 Ստամոքս աղիքային տրակտի կոնտրաստային հետազոտություն պասաժի դինամիկ հետևմամբ /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/  15,000
    Վնասվածքաբանական հետազոտություններ  
  02007 Գլխի ոսկրերի շրջադիտակային ռենտգենոգրաֆիա 2 պր.  8,000
  02008 Գլխի ոսկրերի հատուկ պրոյեկցիայով ռենտգեն նկարահանում  10,000
  02009 Թուրքական թամբի նշակետային ռենտգեն նկարահանում  6,000
  02010 Կոնքի ոսկրերի ռենտգեն նկարահանում 1պր.  8,000
  02011 Կոնքի ոսկրերի ռենտգեն նկարահանում 2պր.  10,000
  02012 Ստորին վերջույթի սանոգրամմա  25,000
  02013 Ազդրոսկրի ռենտգեն նկարահանում 2 պր.  10,000
  02014 Սրունքի ոսկրերի ռենտգեն նկարահանում 2պր.  10,000
  02015 Ոտնաթաթի ռենտգեն նկարահանում 3 պր.  10,000
  02016 Ոտնաթաթի ռենտգեն նկարահանում 2 պր.  8,000
  02017 Սրունք թաթային հոդ 2պր. /փոքր ժապավենով/  6,000
  02018 Սրունք թաթային հոդ 3պր. /փոքր ժապավենով/  8,000
  02019 Ծնկան հոդի ռենտգեն նկարահանում 2պր  8,000
  02020 Ծնկան հոդի ռենտգեն նկարահանում 3պր  10,000
  02021 Սրունք թաթային հոդ 2պր. /մեծ ժապավենով/  8,000
  02022 Սրունք թաթային հոդ 3պր./մեծ ժապավենով/  10,000
  02023 Կրունկոսկրի ռենտգեն նկարահանում 2պր./փոքր ժապավենով/  5,000
  02024 Կրունկոսկրի ռենտգեն նկարահանում 2պր./մեծ ժապավենով/  8,000
  02025 Բազկոսկրի ռենտգեն նկարահանում 2պր.  8,000
  02026 Նախաբազկի ռենտգեն նկարահանում 2պր  8,000
  02027 Դաստակի ռենտգեն հետազոտություն 3պր.  10,000
  02028 Դաստակի ռենտգեն հետազոտություն 2պր.  6,000
  02029 Ուսային հոդի ռենտգեն նկարահանում 2պր.  8,000
  02030 Ուսային հոդի ռենտգեն նկարահանում 3պր.  10,000
  02031 Արմնկային հոդի ռենտգեն նկարահանում 2պր.   8,000
  02032 Ճաճանչ -դաստակային հոդի ռենտգեն նկարահանում 2պր.  6,000
    Քիթ-կոկորդ-ականջ հետազոտություններ  
  02033 Քթի հարակից խոռոչների ռենտգեն նկարահանում  6,000
  02034 Քթի ոսկրերի ռենտգեն նկարահանում  5,000
    ՈՒրոլոգիական հետազոտություններ  
  02035 Միզուղիների շրջադիտակային ռենտգեն նկարահանում  8,000
  02036 Միզապարկի կոնտրաստային հետազոտություն /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/  15,000
    Ողնաշարային հետազոտություններ  
  02037 Ողնաշարի պարանոցային հատվածի ռենտգեն նկարահանում 2պր.  8,000
  02038 Ողնաշարի կրծքային հատվածի ռենտգեն նկարահանում 2պր.   10,000
  02039 Ողնաշարի գոտկային հատվածի ռենտգեն նկարահանում 2պր.  10,000
  02040 Ողնաշարի պոչուկային հատվածի ռենտգեն նկարահանում 2պր.  6,000
  02041 Ողնաշարի 1 հատվածի ռենտգեն հետազոտություն ֆունկցիոնալ պրոբաներով 1 ժապավենի օգտագործումով  10,000
  02042 Ողնաշարի 1 հատվածի ռենտգեն հետազոտություն ֆունկցիոնալ պրոբաներով 2 ժապավենի օգտագործումով  15,000
  02043 Ողնաշարի ռենտգեն նկարահանում ամբողջ երկայնքով  25,000
  02044 Ռենտգեն բաժանմունքից դուրս ինչպես նաև գիշերային կանչերի և հանգստյան օրերին կատարվող յուրաքանչյուր հետազոտություն /շարժական սարքի/ միջոցով՝ արժեքին ավելացվում է  2,000
    Դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտություններ  
  02045 Հաստ աղու կրկնակի կոնտրաստավորմամբ հետազոտություն (Baso բարիումի կախույթ+օդ) /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը /  20,000
  02046 Ֆիստուլոգրաֆիա կոնտրաստանյութով /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/  20,000
  02047 Արտազատական (Էքսկրետոր) ուրոգրաֆիա /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/  35,000
  02048 Արգանդի փողերի ռենտգեն կոնտրաստային հետազոտություն(հիստերոսալպինգոգրաֆիա) /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/  30,000
  02049 Հետադարձ միզածորան - ավազանային կոնտրաստային հետազոտություն(ռետրոգրադ պիելոուրետրոգրաֆիա) /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/  20,000
  02050 Ռետրոգրադ պանկրեատոխոլանգիոգրաֆիա (РПХГ)   25,000
  02051 RE ժապավենի վերծանում 3,000
    *Հետազոտության արդյունքները տրամադրվում են հետազոտության նկարագրության և եզրակացության հետ (հետազոտվողին) կամ ժապավենի, կամ օպտիկական սկավառակի վրա:  

   

   

  030 Համակարգչային տոմոգրաֆիա Կ.Տ.   
  03001 Համակարգչային տոմոգրաֆիայի հետազոտություն 1 հատվածի հետազոտում  40,000
  03002 Համակարգչային տոմոգրաֆիայի հետազոտություն 1 հատվածի հետազոտում անգիոգրաֆիայով /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը /  70,000
  03003 Համակարգչային տոմոգրաֆիայի հետազոտություն 2 հատվածի հետազոտում  55,000
  03004 Համակարգչային տոմոգրաֆիայի հետազոտություն 2 հատվածի հետազոտում անգիոգրաֆիայով /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը /  85,000
  03005 Համակարգչային տոմոգրաֆիայի հետազոտություն 3 և ավելի հատվածների հետազոտում  65,000
  03006 Համակարգչային տոմոգրաֆիայի հետազոտություն 3 և ավելի հատվածների հետազոտում անգիոգրաֆիայով /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը /  95,000
  03007 Քթի հարակից խոռոչների համակարգչային տոմոգրաֆիա  20,000
  03008 Ակնակապիճների, ակնագնդերի և հետբուլբար տարածության համակարգչային տոմոգրաֆիա  20,000
  03009 Հոդերի համակարգչային տոմոգրաֆիա կամ պարզ դեպքեր \ այդ թվում կրծքավանդակի համակարգչային տոմոգրաֆիա COVID-19 համաճարակով պայմանավորված/  30,000
  03010 Մարսողական համակարգի հետազոտություն PEROS կոնտրաստավորմամբ  55,000
  03011 Մարսողական համակարգի ստորին բաժինների հետազոտություն PERRECTUM կոնտրաստավորմամբ   70,000
  03012 KT ժապավենի և դիսկի վերծանում և նկարագրություն             20,000
    Լրացուցիչ ծառաություն  
  030 Կոնտրաստային ուժեղացում  30,000
    Համավճար  
  1200004 Համավճար (ՊՄ)( ՍՓՇ) յուրաքանչյուր տեղակայում  5,000
  1200005 Համավճար (ՊՄ)( ՍՓՇ) մեկից ավելի տեղակայում  5,000
    * Ստացիոնար հիվանդներին կրկնակի Հ.Տ. հետազոտություն - արժեքի 50%  
    *Հետազոտության արդյունքները տրամադրվում են հետազոտության նկարագրության և եզրակացության հետ (հետազոտվողին) ժապավենի վրա, կամ օպտիկական սկավառակի:  

   

   

  101

  Ռենտգեն հետազոտություններ

   

  1011

  Դաստակի / 1պր./

   3,000

  1012

  Դաստակի / 2պր./

   5,000

  1013

  Քթի հարակից խոռոչների R-գրաֆիա

   3,000

  1014

  Քթի ոսկրերի ռենտգեն /2պր./

   4,000

  1015

  Արմնկային հոդի R-գրաֆիա /2պր./

   5,000

  1016

  Ծնկան հոդի R-գրաֆիա /2պր./

   6,000

  1017

  Ծնկան հոդի R-գրաֆիա /3պր./

   8,000

  1018

  Սրունք-թաթային /2պր./

   6,000

  1019

  Սրունք-թաթային /3պր./

   9,000

  1020

  Ոտնաթաթի R- գրաֆիա/2պր./

   5,000

  1021

  Կոնք ազդային հոդի R- գրաֆիա /1պր./

   5,000

  1022

  Ուսային հոդերի /1պր./

   3,000

  1023

  Ուսային հոդերի /2պր./

   5,000

  1024

  Ողնաշարի պարանոցային հատված /2 պր/

   6,000

  1025

  Ուսագոտու /1 պր/

   5,000

  1026

  Նախաբազկի /2 պր/

   6,000

  1027

  Սրունքի /2պր/

   6,000

  1028

  Ազդրի /1պր/

   5,000

  1029

  Ծնոտի /1պր/

   3,000

  1030

  Ծնոտի /2պր/

   6,000

  1031

  Ողնաշարի կրծքային հատված /2պր/

   8,000

  1032

  Թոքերի /1պր/

   5,000

  1033

  Թոքերի /2պր/

   7,000

  1034

  Որովայնի խոռոչ

   5,000

  1035

  Գանգի խոռոչ

   5,000

  1036

  Կոնքի խոռոչ

   5,000

  1037

  Ուռոգրաֆիա /առանց կոնտրաստի արժեքի/

   20,000

  1038

  Ցիստոգրաֆիա /առանց կոնտրաստի արժեքի/

   15,000

  1039

  Ողնաշարի գոտկային — հատված /2պր/

   9,000

  1040

  Մատի R գրաֆիա /1 պրոյեկցիա/

   2,500

   

   

   

   

  010 Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիա Մ.Ռ.Տ  
    Գլխուղեղի ՄՌ հետազոտություններ  
  01001 Գլխուղեղի ՄՌ հետազոտություն  60,000
  01002 Հիպոֆիզի ՄՌ հետազոտություն  25,000
  01003 Հիպոֆիզի ՄՌ հետազոտություն +կոնտրաստ /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/  65,000
  01004 Քթի հարակից խոռոչների ՄՌ հետազոտություն  40,000
  01005 Գլխուղեղի ՄՌ հետազոտություն+ կոնտրաստ պերֆուզիայով /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/  85,000
    Պարանոցի ՄՌ հետազոտություններ  
  01006 Պարանոցի փափուկ հյուսվածքների ՄՌ հետազոտություն   60,000
  01007 Պարանոցի փափուկ հյուսվածքների ՄՌ հետազոտություն + կոնտրաստ /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/  85,000
    Ողնաշարի ՄՌ հետազոտություններ  
  01008 Ողնաշարի մեկ հատվածի ՄՌ հետազոտություն  60,000
  01009 Ողնաշարի երկու հատվածի ՄՌ հետազոտություն  100,000
  01010 Ողնաշարի երեք հատվածի ՄՌ հետազոտություն  140,000
  01011 Սրբոսկրի ՄՌ հետազոտություն  50,000
    Որովայնի խոռոչի ՄՌ հետազոտություն  
  01012 Որովայնի խոռոչի բիլիար (լյարդ,լեղապարկ,ենթաստամոքսային գեղձ,փայծախ) համակարգի ՄՌ հետազոտություն խոլեանգիոգրաֆիա  60,000
  01013 Որովայնի խոռոչի բիլիար (լյարդ,լեղապարկ,ենթաստամոքսային գեղձ,փայծախ) համակարգի ՄՌ հետազոտություն խոլեանգիոգրաֆիա+ կոնտրաստ /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/  85,000
  01014 Միզային համակարգի (երիկամ,մակերիկամներ,միզածորաններ, միզապարկ) ՄՌ հետազոտություն ուոոգրաֆիա  60,000
  01015 Միզային համակարգի(երիկամ,մակերիկամներ,միզածորաններ,միզապարկ) ՄՌ հետազոտություն ուոոգրաֆիա+կոնտրաս /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/ 85,000
    Փոքր կոնքի ՄՌ հետազոտություն  
  01016 Փոքր կոնքի ՄՌ հետազոտություն  60,000
  01017 Փոքր կոնքի ՄՌ հետազոտություն+կոնտրաստ /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/  85,000
    Հոդերի ՄՌ հետազոտություն  
  01018 Մեկ հոդի ՄՌ հետազոտություն  60,000
  01019 Երկու հոդի ՄՌ հետազոտություն   100,000
  01020 Կոնքազդրային զույգ հոդերի ՄՌ հետազոտություն   70,000
  01021 Օնկոսկրինինգ  80,000
  01022 Օնկոսկրինինգ + 1հատվածի ՄՌ հետազոտություն + կոնտրաստ /արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/  140,000
  01023 MRT ժապավենի և դիսկի վերծանում և նկարագրություն           20,000
  01024 կրծքագեղձի MR հետազոտություն +կոնտրաստ/ արժեքի մեջ ներառված է կոնտրաստանյութի արժեքը/           50,000
    Լրացուցիչ ծառաություն  
  010 Կոնտրաստային ուժեղացում  25,000
    Համավճար  
  1200013 Համավճար (ՊՄ)(ՍՓՇ) ներառյալ կոնտրաստ նյութի արժեքը  21,000
  1200014 Համավճար (ՊՄ)(ՍՓՇ)առանց կոնտրաստ նյութի արժեքի  9,500
     * Հետազոտության արդյունքները տրամադրվում են հետազոտության նկարագրության և եզրակացության հետ (հետազոտվողին) ժապավենի վրա, կամ օպտիկական սկավառակի:  
    Ֆինանսական գծով փոխտնօրեն՝   Վ.Հ.Ճուղուրյան  
    Ճառագայթային ախտ.բաժ.վարիչ՝ Ա.Ց.Դանիելյան  

   

   

   

 • Էնդոսկոպիա

  Կոնսուլտացիոն ախտորոշիչ բաժանմունքի վճարովի ծառայությունների գնացուցակ

  01.01.2017թ.

  կոդ

  Ծառայության անվանումը

  Գին ՀՀդրամ

  17

  Էնդոսկոպիայի կաբինետ

   

  1701

  Էզոֆագոգաստրոսկոպիա

  7,000

  1702

  Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա

  15,000

  1703

  Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա /անզգայացումով/

  37,000

  1704

  Ոչ տոտալ կոլոնոսկոպիա

  25,000

  1705

  Տոտալ կոլոնոսկոպիա

  35,000

  1706

  Տոտալ կոլոնոսկոպիա /անզգայացումով/

  60,000

  1707

  Ամբուլատոր պոլիպէկտոմիա կոլոնոսկոպի միջոցով

  65,000

  1708

  Իլեոսկոպիա

  40,000

  1709

  Մաքրող հոգնաներ կոլոնոսկոպիայից առաջ

  2,000

  1710

  Օտար մարմինների հեռացում

  100,000

  1711

  Թավիկավոր ուռուցքների և բազմաթիվ պոլիպների հեռացում

  300,000

  1712

  Պոլիպեկտոմիա ստացիոնար պայմաններում

  220,000

   

  Այլ բուժական միջամտություններ

   

  1713

  Առաջին աստիճանի բարդության էնդոսկոպիկ բուժական միջամտություններ

  100,000

  1714

  Երկրորդ աստիճանի բարդության էնդոսկոպիկ բուժական միջամտություններ

  200,000

  1715

  Երրորդ աստիճանի բարդության էնդոսկոպիկ բուժական միջամտություններ

  300,000

   

  Ֆինանսական գծով փոխտնօրեն՝ Ս.Շ.Պողոսյան

   
   

  Կոնսուլտացիոն ախտ.բաժ.վարիչ՝ Ջ.Մ.Բադալյան

   
   

  Ծառայության ղեկավար՝ Ա.Գ.Դավթյան

   
 • Լաբորատորիա

   

     

  «Հաստատում եմ»

   
     

  «Իզմիրլյան»

   
     

  բժշկական կենտրոն ՓԲԸ

   
     

  գործադիր տնօրեն

   
     

  Ա.Գ.Չարչյան

   

   Լաբորատոր ախտորոշիչ հետազոտությունների վճարովի ծառայությունների գնացուցակ

   
   

  01.01.2017թ.

     

  ԿՈԴ 065

   ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԽԵՄԱՆԵՐՈՎ

  Գին ՀՀդրամ

   

   

  Սխեմա - Ա

   

   

  0651

  Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով, մեզի ընդհանուր անալիզ,արյան խումբ և ռեզուս գործոն,գլյուկոզա, միզանյութ,կրեատինին, պրոթրոմբինի ինդեքս-INR,սիֆիլիս-RPR,հեպատի B HBsAg,Հեպատիտ C -Abody,ԷՍԳ,

  24000

   

   

  Սխեմա-Բ

   

   

  0652

  Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով,մեզի ընդհանուր անալիզ,արյան խումբ և ռոզուս գործոն,գլյուկոզա,միզանյութ,կրեատինին,բիլիռուբին ֆրակցիաներով,ԱԼՏ, ԱՍՏ, ԳԳՏ, ՀՖ, ընդհանուր սպիտակուց ֆրակցիաներով, ֆիբրինոգեն,կալիում,նատրիում, պրոթրոմբինի ինդեքս-INR, ԱՄԹԺ, սիֆիլիս-RPR, հեպատիտ B HBsAg, հեպատիտ C Abody,ԷՍԳ 

  37000

   

   

  Սխեմա - Ց

   

   

  0653

  Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով,մեզի ընդհանուր անալիզ,արյան խումբ և ռոզուս գործոն, գլյուկոզա, միզանյութ, կրեատինին,միզաթթու,բիլիռուբին ֆրակցիաներով,ԱԼՏ, ԱՍՏ, ԳԳՏ, ՀՖ, ԼԴՀ,ԿԿ,ամիլազա, ընդհանուր սպիտակուց ֆրակցիաներով,ֆիբրինոգեն, կալիում, նատրիում, քլորիդներ, պրոթրոպինի ինդեքս-INR,ԱՄԹԺ,թրոմբինային ժամանակ, սիֆիլիս RPR,հեպատիտ BHBsAg,հեպատիտ C,Abody,C ռեակտիվ սպիտակուց,ԷՍԳ

  42000

   

   

  Սխեմա - Լ

   

   

  0654

  Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով,մեզի ընդհանուր անալիզ,գլյուկոզա,միզանյութ, միզաթթու, կրեատինին, պրոթրոմբինի ինդեքս-INR։

  12000

   

   

  Հետազոտություն

   

   

  02000

  Կրծքավանդակի օրգանների լուսանցում /ռենտգենոսկոպիա /որոնք կատարվում է սխեմաներով 

  5000

   

  Ֆինանսական գծով փոխտնօրեն՝ Ս.Շ.Պողոսյան

   

  Լաբորատոր բաժնի վարիչ՝ Վ.Ա.Գևորգյան

   
         

   

  Սխեմա - Ա

   

   

  651

  Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով, մեզի ընդհանուր անալիզ,արյան խումբ և ռեզուս գործոն,գլյուկոզա, միզանյութ, կրեատինին,պրոթրոմբինի ինդեքս-INR,սիֆիլիս-RPR,հեպատի B HBsAg,Հեպատիտ C -Abody,ԷՍԳ

  27800

  24000

  0501

  Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով

  4000

  3361

  0509

  Մեզի ընդհանուր անալիզ

  2000

  1681

  0564,0565

  Արյան խումբ,ռեզուս գործոն

  2000

  1681

  0522

  Կրեատինին

  1500

  1261

  0523

  Միզանյութ

  1500

  1261

  0549

  Պրոթրոմբինի ինդեքս -INR

  1500

  1261

  0538

  Գլյուկոզա

  800

  672

  05104

  Հեպատիտ B HBsAg 

  4500

  3782

  05105

  Հեպատիտ C -Abody

  4500

  3782

  05106

  Սիֆիլիս-RPR

  1500

  1261

  1106

  ԷՍԳ

  4000

  4000

   

  Սխեմա-Բ

   

   

  0652

  Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով,մեզի ընդհանուր անալիզ,արյան խումբ և ռոզուս գործոն , գլյուկոզա,միզանյութ, կրեատինին,բիլիռուբին ֆրակցիաներով,ԱԼՏ, ԱՍՏ, ԳԳՏ, ՀՖ, ընդհանուր սպիտակուց ֆրակցիաներով ֆիբրինոգեն, կալիում, նատրիում, պրոթրոմբինի ինդեքս-INR, ԱՄԹԺ, սիֆիլիս-RPR, հեպատիտ B HBsAg, հեպատիտ C - Abody, ԷՍԳ

  43800

  37000

  0501

  Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով

  4000

  3317

  0509

  Մեզի ընդհանուր անալիզ

  2000

  1658

  0564,65

  Արյան խումբ,ռեզուս գործոն

  2000

  1658

  0522

  Կրեատինին

  1500

  1244

  0523

  Միզանյութ

  1500

  1244

  0549

  Պրոթրոմբինի ինդեքս INR

  1500

  1244

  0538

  Գլյուկոզա

  800

  663

  05104

  Հեպատիտ B HBsAg 

  4500

  3731

  05105

  Հեպատիտ C -Abody 

  4500

  3731

  05106

  Սիֆիլիս RPR

  1500

  1244

  0526

  Ա Ս Տ

  1500

  1244

  0527

  Ա Լ Տ

  1500

  1244

  0529

  Հիմնային ֆոսֆոտազ

  1500

  1244

  0528

  ԳԳՏ

  1500

  1244

  0557

  Նատրիում

  1500

  1244

  0556

  Կալիում

  1500

  1244

  0520

  Ընդհանուր սպիտակուց ֆրակցիաներով

  2000

  1658

  0551

  Ֆիբրինոեգեն -FG

  2000

  1658

  0552

  ԱՄԹԺ - APTT

  1000

  829

  0521

  Բիլիռուբին ֆրակցիաներով

  2000

  1658

  1106

  ԷՍԳ

  4000

  4000

   

  Սխեմա - Ց

   

   

  0653

  Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով,մեզի ընդհանուր անալիզ,արյան խումբ և ռոզուս գործոն, գլյուկոզա, միզանյութ, միզաթթու,կրեատինին,բիլիռուբին ֆրակցիաներով,ԱԼՏ, ԱՍՏ, ԳԳՏ, ՀՖ,ԼԴՀ,ԿԿ, ընդհանուր սպիտակուց ֆրակցիաներով ամիլազա, ֆիբրինոգեն, կալիում, նատրիում, քլորիդներ, պրոթրոպինի ինդեքս-INR,ԱՄԹԺ, սիֆիլիս RPR,հեպատիտ -B HBsAg,հեպատիտ C-Abody,C ռեակտիվ սպիտակուց,ԷՍԳ

  54800

  42000

  0501

  Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով

  4000

  2992

  0509

  Մեզի ընդհանուր անալիզ

  2000

  1496

  0564,65

  Արյան խումբ,ռեզուս գործոն

  2000

  1496

  0522

  Կրեատինին

  1500

  1122

  0523

  Միզանյութ

  1500

  1122

  0524

  Միզաթթու

  2000

  1496

  0549

  Պրոթրոմբինի ինդեքս - INR

  1500

  1122

  0538

  Գլյուկոզա

  800

  598

  05104

  Հեպատիտ B HBsAg 

  4500

  3366

  05105

  Հեպատիտ C Abody

  4500

  3366

  05106

  Սիֆիլիս RPR

  1500

  1122

  0526

  Ա Ս Տ

  1500

  1122

  0527

  Ա Լ Տ

  1500

  1122

  0529

  Հիմնային ֆոսֆոտազ

  1500

  1122

  0528

  ԳԳՏ

  1500

  1122

  0557

  Նատրիում

  1500

  1122

  0556

  Կալիում

  1500

  1122

  0520

  Ընդհանուր սպիտակուց ֆրակցիաներով

  2000

  1496

  0551

  Ֆիբրինոեգեն -FG

  2000

  1496

  0552

  ԱՄԹԺ - APTT

  1000

  748

  0521

  Բիլիռուբին ֆրակցիաներով

  2000

  1496

  0549

  ԿԿ

  1500

  1122

  0535

  ԼԴՀ

  2000

  1496

  0531

  Ամիլազա ընդհանուր

  2000

  1496

  0561

  Քլորիդներ

  1500

  1122

  0589

  CRP

  2000

  1496

  1106

  Էլեկտրակարդիոգրամմա

  4000

  4000

   

  Սխեմա - Լ

   

   

  0554

  Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով,մեզի ընդհանուր անալիզ,գլյուկոզա,միզանյութ,միզաթթու, կրեատինին, պրոթրոմբինի ինդեքս-INR։

  13300

  12000

  0501

  Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով

  4000

  3609

  0509

  Մեզի ընդհանուր անալիզ

  2000

  1805

  0522

  Կրեատինին

  1500

  1353

  0523

  Միզանյութ

  1500

  1353

  0524

  Միզաթթու

  2000

  1805

  0549

  Պրոթրոմբինային ժամանակ,ինդեքս,INP PTT

  1500

  1353

  0538

  Գլյուկոզա

  800

  722

   

   Լաբորատոր ախտորոշիչ հետազոտությունների վճարովի ծառայությունների գնացուցակ

  01.01.2017թ.

  Կոդ 05

  Ծառայության տեսակ

  Գին ՀՀդրամ 

   

  Արյունաբանական հետազոտություններ

   

  0501

  Արյան ընդհանուր անալիզ CBC

  4000

  0502

  Լեյկոֆորմուլա

  1200

  0503

  Հեմոգլոբին HB

  1000

  0504

  Լեյկոցիտներ WBC

  1000

  0505

  Տրոմբոցիտներ PLT

  1500

  0506

  Հեմատոկրիտ HT

  1000

  0507

  ԷՆԱ /էրիթրոցիտների նստեցման արագություն/ ESR

  1000

  0508

  Ռետիկուլոցիտներ RET

  1500

   

  Կլինիկական հետազոտություններ

   

  0509

  Մեզի ընդհանուր անալիզ Urin analysis 

  2000

  0510

  Մեզի անալիզ ըստ Զիմնիցկու

  1000

  0511

  Մեզի անալիզ ըստ Նեչիպորենկոի

  1000

  0512

  Կղանքի ընդհանուր անալիզ

  2000

  0513

  Թաքնված արյուն կղանքի մեջ 

  1500

  0514

  Ճճվա-ձվաբանական քննություն

  4000

  0515

  Սերական օրգանների արտազատուկ

  2500

  0516

  Սերմնահեղուկի անալիզ

  4500

  0517

  Էքսսուդատներ/ տրանսսուդատներ

  4000

   

  Արյան կենսաքիմիական հետազոտություններ

   

  0518

  Ընդհանուր սպիտակուց TP

  1000

  0519

  Ալբումին ALB

  1000

  0520

  Սպիտակուցային ֆրակցիաներ

  2000

  0521

  Բիլիռուբին ֆրակցիաներով BIL tot/dir

  2000

  0522

  Կրեատինին CREA

  1500

  0523

  Միզանյութ UREA

  1500

  0524

  Միզաթթու UR ACID

  2000

  0525*

  NH3ամոնիում

  2500

  0526

  ԱԼՏ ALT

  1500

  0527

  ԱՍՏ AST

  1500

  0528

  ԳԳՏ GGT

  1500

  0529

  ՀՖ ALP

  1500

  0530

  ԹՖ ACP

  2000

  0531

  Ամիլազա ընդհանուր AMYL. tot.

  2000

  0532

  Ամիլազա պանկրեատիկ AMYLpankr

  2000

  0533

  Դիաստազա UROAMIL.AZA

  2000

  0534*

  Լիպազա LIP

  2000

  0535

  ԼԴՀ LDH

  2000

  0536

  Կրեատինկինազա CK

  1500

  0537

  Տրոպոնին I TROPONIN I

  5000

  0538

  Գլյուկոզա GLU

  800

   

  Շաքարային դիաբետ

   

  0539

  Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին HBAIc

  5000

  0540*

  Ֆրուկտոզամին FRUC

  2000

  0541

  C-պեպտիդ C-PEPTID

  5000

  0542*

  Ինսուլին IHS

  6000

  0543

  Լիպոգրամմա /4 թեստ/

  6000

  0544

  Խոլեստերոլ CHOL

  1500

  0545

  Տրիգլիցերիդներ TRIGl

  1500

  0546

  Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ HDL

  2000

  0547

  Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ LDL

  1000

  0548*

  Կոագուլոգրամմա /6տեստ/

  17000

  0549

  Պրոթրոմբինային ժամանակ,ինդեքս,INP PTT

  1500

  0550

  Թրոմբինային ժամանակ TT

  1500

  0551

  Ֆիբրինոգեն Fibr

  2000

  0552

  ԱՄԹԺ APTT

  1000

  0553*

  Հակաթրոմբին III AT III

  3000

  0554*

  D-դիմեր D-dimer

  8000

  0555

  Միկրոէլեմենտներ և թթվահիմնային բալանս

  12000

  0556

  Կալիում K

  1500

  0557

  Նատրիում Na

  1500

  0558

  Ընդհանուր ևիոնիզացված կալցիում Ca tot/Ga'' TP

  1500

  0559*

  Ֆոսֆոր PH

  1500

  0560*

  Մագնեզիում Mg

  1500

  0561

  Քլորիդներ CL

  1500

  0562

  Թթվահիմնային բալանս Acid Base Balans

  3000

  0563

  Իզոշձաբանություն

  2000

  0564

  Արյան խումբ 

  1000

  0565

  Ռեզուս-գործոն

  1000

   

  Հորմոնալ հետազոտություններ

   

  0566

  Թիրեոտրապ հորմոն TSH

  4500

  0567*

  Տրիյոդիրոնին T3

  4500

  0568*

  Տրիյոդիրոնինազատ T3 - free

  5000

  0569*

  Թիրոքսին T4

  4500

  0570

  Թիրոքսինազատ T4 - free

  5000

  0571

  Հակամարմիններ թիրեոպերոքսիդազի նկատմամբAnti-TPO

  6000

  0572*

  Թիրեոգլոբուլին TG

  6000

  0573*

  Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ Anti-TG

  6000

  0574

  Պրոլակտին PRL

  4500

  0575

  Լուտեինիզացնող հորմոն LH

  4500

  0576

  Ֆոլիկուլին խթանող հորմոն FSH

  4500

  0577

  Թեստոստերոն TES

  5000

  0578*

  Էստրադիոլ Estradiol

  5000

  0579*

  Խորիոնալհոնադոտրոպին B-HCG

  5000

  0580*

  Դեհիդրոէպիանդրոստերոն-սուլֆատ DHEA-S

  5000

  0581*

  Պրոհեստերոն PROG

  5000

  0582*

  Պրոկալցիտոնին - Procalcitonin

  6500

  0583*

  Կալցիտոնին CTN

  10000

  0584*

  Կարտիզոլ CORT

  5000

  0585

  Նատրիումդիուրետիկ հորմոն NT-proBNP

  15000

   

  Վիտամիններ

   

  0586* 

  Վիտ B12 VitB12

  6000

  0587*

  Վիտ D Vit D

  10000

  0588*

  Ռևմատոլոգիա

  12000

  0589

  "C"-ռեակտիվ սպիտակուց CRP

  2000

  0590

  Ռևմոգործոն RF

  2000

  0591

  Հակաստրեպտոլիզին ASLO

  2000

  0592*

  Հակացիտրուլինային հակամարմիններ A-CCP

  6000

  0593

  Բրուցելյոզ (Roze-BengaI) BRUC

  2000

   

  Օնկոմարկերներ

   

  0594

  CEA

  5000

  0595

  CA 19-9

  6000

  0596*

  CA 15-3

  6000

  0597*

  CA 125

  6000

  0598*

  CA 72-4

  6000

  0599*

  SCC

  10000

  05100*

  AFP

  5000

  05101

  PSA

  6500

  05102*

  B-HG

  5000

   

  Ինֆեկցիաներ

   

  05103

  ՄԻԱՎ HIV1/2 Ag/Ab

  5000

  05104

  Հեպատիտ "B" Hbs Ag

  4500

  05105

  Հեպատիտ "C" HCV Ab

  4500

  05106

  Սիֆիլիս-RPR

  1500

  05107*

  Հելիկոբակտեր (հակամարմիններ)H,Pyl,Ab

  5000

  05108*

  Հելիկոբակտեր(հակագեն կղանքի մեջ)H,Pyl,Ag

  5000

  05109

  Խլամիդիատրախ lgG Clam.trach.lgG

  5000

  05110

  Ուրեապլազմաուրեալ lgG Ureapl.ureal.lgG 

  5000

  05111*

  Հերպես IIIgMHSVIIIgM

  5000

  05112*

  Հերպես IIIgGHSVgG

  5000

   

  Ոսկրային մարկերներ

   

  05113*

  T-PINP

  7000

  05114*

  Պարատհորմոն PTH

  6000

  05115*

  Օստեոկալցին Osteokalcin

  6000

  05116*

  B-Cross Laps

  6000

  05117*

  NT-proBNP

  5000

  * Աստղանիշով հետազոտությունները դեռ չի կատարվում

  Ֆինանսական գծով փոխտնօրեն՝ Ս.Շ.Պողոսյան

  Լաբորատոր բաժանմունքի վարիչ՝ Վ.Ա.Գևորգյան

   

  06

  Էքսպրես լաբորատոր հետազոտություններ 

   

  0612

  Կրեատինին

  1,500

  0613

  Հեմոգլոբին

  1,200

  0614

  Լեյկոցիտներ

  1,200

  0615

  Հեմոտոկրիտ

  1,200

  0616

  Էրիթրոցիտներ

  1,200

  0617

  Գլյուկոզա արյան մեջ

  1,500

  0618

  Միզանյութ

  1,500

  0619

  Ա.Ս.Տ.

  1,600

  0620

  Ա.Լ.Տ.

  1,600

  0621

  Հիմնային ֆոսֆոտազ

  2,600

  0622

  Ամիլազա

  3,000

  0623

  Դիաստազա

  3,000

  0624

  ԳԳՏ

  1,600

  0625

  Ֆիբրինոգեն

  1,500

  0626

  Պրոթրոմբինային ինդեքս +ՄՆԳ

  3,500

  0627

  Ակտիվ մասնակի թրոմբոպլաստինային ժ.

  3,000

  0628

  Թրոմբինային ժամանակ

  4,000

  0629

  Մակարդելիություն ըստ Սուխրևի

  500

  0630

  Նատրիում

  2,400

  0631

  Կալիում

  2,400

  0632

  Թթվա-հիմնային հավասարակշռություն

  3,000

  0633

  Արյան ընդհանուր անալիզ

  5,500

  0634

  Արյան խումբ

  1,600

  0635

  Հեպատիտ B /HBsAg/

  6,000

  0636

  Հեպատիտ C քանակական igG

  6,000

  Ֆինանսական գծով փոխտնօրեն՝ Ս.Շ.Պողոսյան

  Լաբորատոր բաժ.վարիչ՝ Վ.Ա.Գևորգյան

   

  Ընդհանուր հիվանդանոցային ծառայությունների վճարովի գնացուցակ

   

  01.01.2017թ.

   

  Կոդ

  Ծառայության անվանումը

  Գին ՀՀ դրամ

   

  Այլ վճարովի ծառայություններ

   

  0400

  Ստացիոնարում նորմատիվի և փաստացի ծախսերի տարբերություն

   

  0401

  Վիրահատության գնի մեջ չներառված նյութերի,բուժ.պարագաների արժեք

   

  0402

  Նեֆրոստոմայի հավաքածու

   

  0403

  Էնդոպրոթեզի և իմպլանտի

   

  0404

  Տրախեոստոմիկ խողովակ

   

  0405

  Հորմոնիկ դանակով կատարվող վիրահատությունների լրավճար

   20,000

  0406

  Արխիվից փաստաթղթերի տրամադրում

   3,000

   

  Վճարովի հիվանդասենյակներ 

   

  20

  2-պրոկտոլոգիա

   5,000

  20.1

  2-պրոկտոլոգիա VIP

   20,000

  30

  1-պրոկտոլոգիա

   5,000

  30.1

  1-պրոկտոլոգիա VIP

   20,000

  40

  Օրթոպեդիա և սպորտային տրավմա, ՔԿԱ 

   5,000

  40.1

  Օրթոպեդիա և սպորտային տրավմա, ՔԿԱ VIP

   20,000

  50

  Ընդհանուր վիրաբուժություն

   5,000

  50.1

  Ընդհանուր վիրաբուժություն VIP

   20,000

  60

  ՈՒրոլոգիա

   5,000

  60.1

  ՈՒրոլոգիա VIP

   20,000

  Ֆինանսական գծով փոխտնօրեն` Ս.Շ.Պողոսյան

   

 • Ստոմատոլոգիա

   

  Կոնսուլտացիոն ախտորոշիչ բաժանմունքի վճարովի ծառայությունների գնացուցակ

  01.01.2017թ.

  Կոդ

  Ծառայության անվանումը

   Գին ՀՀ դրամ

  16

  Ատամնաբուժական կաբինետ 1

   

  1601

  Խորհրդատվություն ամբուլատոր հիվանդներին

   5,000

   

  Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա

   

  1602

  Ատամի հեռացում

   5,000

  1603

  Ատամի բարդ հեռացում

   10,000

  1604

  Իմաստության ատամի հեռացում

   10,000

  1605

  Պարզ կյուրետաժ

   2,000

  1606

  Բարդ կյուրետաժ

   5,000

  1607

  Ապեկեկտոմիա

   40,000

   

  Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա-էնդոդոնտիա

   

   

  Արմատախողովակների լիցքավորում

   

  1608

  1 - արմատախողովակ

   7,000

  1609

  2 - արմատախողովակ

   8,000

  1610

  3 - արմատախողովակ

   10,000

   

  Արմատալիցքի քանդում

   

  1611

  1 - արմատախողովակ

   15,000

  1612

  2 - արմատախողովակ

   20,000

  1613

  3 - արմատախողովակ

   25,000

   

  Արմատախողովակների լիցքավորում պերիոդոնտիտի ժամանակ

   

  1614

  1 - արմատախողովակ

   10,000

  1615

  2 - արմատախողովակ

   12,000

  1616

  3 - արմատախողովակ

   18,000

   

  Պլոմբավորում

   

  1617

  Անզգայացում

   1,500

  1618

  Պլոմբավորում լուսակարծրացող նյութով

   15,000

  1619

  Ատամի կոսմետիկ վերականգնում նանո հիբրիդային պլոմբանյութով

   20,000

  1620

  Ատամի կոսմետիկ վերականգնում նանո հիբրիդային պլոմբանյութով և անկերային գամիկի տեղադրումով

   25,000

  1621

  Ատամի կոսմետիկ վերականգնում նանո հիբրիդային պլոմբանյութով և ապակե մանրաթելային գամիկի տեղադրումով

   30,000

   

  Հիգենա

   

  1622

  Ատամնաքարերի հեռացում, Scalling ատամների պրոֆիլակտիկ մաքրում պոլիշի /Polish/ եղանակով

   12,000

  1623

  Ատամնաքարերի հեռացում, Scalling ատամների պրոֆիլակտիկ մաքրում /Airflow/ եղանակով /2 ծնոտի համար/

   15,000

  1624

  Ատամների սպիտակեցում

   80,000

   

  Պարոդոնտալոգիա

   

  1625

  Լնդագրպանիկների փակ կյուրետաժ գինգիվիտի բուժում 1 ատամի շրջակայքում

   4,000

  1626

  Լնդագրպանիկների բաց կյուրետաժ

   100,000

  1627

  Լնդերի համալիր բուժում

   30,000

   

  Իմպլանտացիա

   

  1628

  Իմպլանտացիա / առանց իմպլանտի արժեքի/

   120,000

  1629

  Բարդ իմպլանտացիա /առանց իմպլանտի արժեքի/

   180,000

  1630

  Կամուրջի վերաամրացում

   5,000

  1631

  Հենակետային ատամի օրթոպեդիկ պսակի մասնատում

   2,000

   

  Ռենտգեն ախտորոշում

   

  1632

  Ռենտգեն ախտորոշում

   1,500

  1633

  Բերանի խոռոչի սանացիա ընդհանուր անզգայացմամբ

   120,000

   

  Ֆինանսական գծով փոխտնօրեն՝ Ս.Շ.Պողոսյան

   
   

  Կոնսուլտացիոն ախտ.բաժ.վարիչ՝ Ջ.Մ.Բադալյան

   

  Ատամնաբուժ՝Ս.Դ.Մանուչարյան

   

  19

  Ատամնաբուժական կաբինետ 2

   

  1901

  Ռենտգեն հետազոտություն

  1,000

  1902

  Ստանդարտ մետաղական շտիֆտ /1 հատ/

  2,000

   

  Ատամնափուտ

   

  1903

  Կոմպոզիտ

  15,000

  1904

  Կոսմետիկ

  20,000

   

  Ատամի ներվի հեռացում

   

  1905

  1 արմատ

  3,000

  1906

  2-3 արմատ

  5,000

   

  Պերիոդոնտիտ

   

  1907

  1 արմատ

  5,000

  1908

  2-3 արմատ

  7,000

  1909

  Պերիոստիտ

  7,000

  1910

  Անզգայացում

  1,800

  1911

  Ատամի հասարակ հեռացում

  3,000

  1912

  Ատամի բարդ հեռացում

  8,000

  1913

  Ատամնաքարերի մաքրում 1 ծնոտ

  8,000

  1914

  Ապիկոտոմիա

  25,000

  1915

  Ալվեոլիտ

  5,000

   

  Ատամնաշապիկի պատրաստում

   

  1916

  մետալոկերամիկա (1 հատ)

  50,000

  1917

  ձուլված ատամ (1 հատ)

  20,000

  Ֆինանսական գծով փոխտնօրեն՝ Ս.Շ.Պողոսյան

  Կոնսուլտ. բաժանմունքի վարիչ՝ Ջ.Մ.Բադալյան

  Ատամնաբուժ՝Ս.Լ.Ճաղարյան